Skip to main content

Rökarna har dålig koll på exakt vad som är farligt

woman 918616 1920


Olika tobaks- och nikotinprodukter är olika skadliga för hälsan. Cigaretter eller andra sätt att röka tobak, är det mest skadliga. Men rökarna underskattar vad som gör rökningen farlig. Endast en procent spontant nämner förbränning som det som gör cigaretten skadlig.
Detta är i korthet vad som framkom i den rapport som HUI Research gjort på uppdrag av Philip Morris.

Sverige räknar idag in 600 000 rökare. Om man vill få dem att sluta är det viktigt att förstå dem. HUI Research har, på uppdrag av Philip Morris AB, genomfört en studie om skadligheten hos olika nikotin- och tobaksprodukter som cigaretter, snus, e-cigaretter och uppvärmda tobaksprodukter. Studien innefattar en genomgång av rapporter från svenska, utländska och internationella myndigheter och organisationer som berör skadligheten hos olika nikotin- och tobaksprodukter.

Resultatet visar att olika nikotin- och tobaksprodukter är olika skadliga för hälsan, och att cigaretter eller andra rätt att röka tobak är det överlägset skadligaste. Det råder dock kunskapsbrist hos användarna rörande bland annat vad som gör cigaretten skadlig, trots att de gärna vill ha denna typ av information från bland annat tobaksbolag, myndigheter och sjukvård.

Sveriges målsättning för tobakspolitiken hindrar dock dessa aktörer för att ge denna typ av information till användarna, trots att det skulle kunna bidra till att minska de tobaksrelaterade skadorna.

- Vi ser fram emot fortsatta samtal om hur skademinimering skulle kunna bli en del av svenska tobaksstrategin. Precis som idag ska målet vara att minska antalet rökare men i de fall där en rökare inte klarar eller vill sluta röka skulle en övergång till mindre skadliga nikotin- och/eller tobaksprodukter såsom snus, e-cigaretter och uppvärmda tobaksprodukter kunna användas för att åtminstone minska skadeverkningarna. Andra länder har framgångsrikt infört det. Bland annat Norge, Storbritannien och USA tillämpar denna metod, säger Anette Rosengren, nordisk koncernchef Philip Morris AB.

Ladda ner rapporten
Svenskarna och niktotinet (lång version)
Svenskarna och nikotinet (kort version)