Skip to main content

Är obemannade butiker räddningen för den fysiska handeln?

 

obemannad pb mos 

I jämförelse med bolag i andra länder ligger svenska bolag långt fram i utvecklingen av obemannade butiker.

Svenska bolag ligger långt fram i utvecklingen av obemannade butiker. Digitaliseringen har skapat en möjlighet för fysiska butiker att rationalisera och kapa kostnader. Det har varit möjligt eftersom det i Sverige finns en infrastruktur för digital identifiering och digitala betalningar, som än så länge är förhållandevis unik. Detta skapar i sin tur förutsättningar för en ny våg av digitalisering i detaljhandeln. En våg som på alvar digitaliserar de fysiska butikerna och banar väg för en ny, modern detaljhandel.Handeln digitaliseras i snabb takt. Hittills har det betytt att e-handeln har vuxit och att det fysiska butiksbeståndet har krympt. Digitaliseringen kan innebära kapade kostnader för den fysiska butiken genom att minska behovet av personal. Dagligvaruhandeln har under många år ökat sin produktivitet genom att minska antalet butiker i butiksnäten, bygga större enheter och minska antalet medarbetare per kvadratmeter. Konsumenterna har i och med detta fått bära en del av kostnaden genom att resa längre och mötas av mindre service i butikerna men de har också fått tillgång till ett större sortiment och pressade priser, vilket de har uppskattat. Det har medfört att dagligvaruhandeln har rationaliserat verksamheten och blivit mer produktiv.

Men det har också betytt att de stora kedjorna har backat ur de minsta orterna. Ofta saknar samhällen med en liten befolkning dagligvarubutik eftersom kedjorna har lämnat och ingen har velat ta upp konkurrensen med stormarknaden i nästa lite större ort. Kostnaderna har ansetts för höga. Tills nu.

lifvs

 Enligt en studie som HUI och BankID har genomfört är det än så länge 2 av 10 av befolkningen i Sverige som har prövat att handla i en obemannad butik.

Uppstickaren Lifvs affärsidé är att gå in på just dessa marknader och etablera sina små, obemannade butiker. De fyller ett tomrum och adderar en service som tidigare inte fanns på den lokala marknaden. Orsaken till att det går är att Lifvs har kapat en stor kostnadspost i form av medarbetare. Butikerna är obemannade. En medarbetare kan på egen hand driva ett flertal butiker och butikerna kan vara öppna varje dag, dygnet runt. Digitaliseringen gör det möjligt. Kunden identifierar sig och låser upp butiken med hjälp av BankID, får tips och erbjudanden via Lifs-appen och betalar genom den.

De stora kedjorna Coop och ICA följer nu efter med liknande experiment. Dessa kan exempelvis innebära att helt nya, obemannade butiker öppnas, att befintliga butiker är öppna och obemannade efter ordinarie stängningstid eller att befintliga butiker är obemannade under dygnets alla timmar. Det finns också en stor potential för effektivare kampanjer då appen vet när kunden går in i butiken och kan anpassa och individualisera kampanjer i realtid.

”Det är bra för landsbygden”
– Respondent i studie utförd av BankID och HUIMajoriteten av kunderna uppskattar den ökade tillgänglighet som de obemannade butikerna medför. Enligt en studie som HUI och BankID har genomfört är det än så länge 2 av 10 av befolkningen i Sverige som har prövat att handla i en obemannad butik. Av dem som inte har prövat kan 7 av 10 tänka sig att göra det. Fördelarna är enligt konsumenterna att det är öppet, snabbt och nära i lägen där det tidigare inte fanns någon service alls.”Jag handlar där om alternativ saknas eller ligger för långt bort”
– Respondent i studie utförd av BankID och HUI


För de konsumenter som inte kan tänka sig att besöka en obemannad butik är avsaknaden av ett socialt sammanhang en viktig orsak. De vill ha service (71 procent) och träffa människor (43 procent) när de besöker en butik. En tredje faktor som anges är att den obemannade butiken uppfattas som otrygg (30 procent).”Jag saknar det personliga som en anställd kan ge, mänsklig interaktion”
– Respondent i studie utförd av BankID och HUI


Dagligvaruhandeln är först ut med att skala upp experimenten med obemannade butiker och kommer sannolikt att vara den bransch som driver utvecklingen framåt. Ingenting hindrar dock andra branscher från att arbeta på ett liknande sätt. Trots att god service och duktiga butikssäljare kan vara en viktig konkurrensfördel i kampen om kunderna har utvecklingen gått i motsatt riktning. Internet har gjort konsumenten mer påläst och i mindre behov av butikens medarbetare än någonsin tidigare. Många kunder tycker att den bästa servicen är den när de blir lämnade i fred. Om en obemannad butik gör det möjligt för butiker och varumärken att stanna kvar i de bästa lägena, eller i orter de annars hade lämnat, kan det addera ett större värde än att behålla butikssäljarna. Obemannade butiker behöver inte bara vara en lösning i glesbygd utan kan vara en lösning som gör fysiska butiker lönsamma i alla möjliga lägen, till exempel i stadskärnor eller bostadsområden.

I jämförelse med bolag i andra länder ligger svenska bolag långt fram i utvecklingen av obemannade butiker. Ett av skälen är att det finns en infrastruktur för digital identifiering och digitala betalningar i Sverige som än så länge är förhållandevis unik. Det skapar förutsättningar för en ny våg av digitalisering som på alvar som digitaliserar de fysiska butikerna och banar väg för en ny modern detaljhandel. Hittills har handelns snabba digitalisering lett till att e-handeln har vuxit och att det fysiska butiksbeståndet har krympt. På sikt kan digitaliseringen också betyda att den fysiska handeln effektiviseras och att fler fysiska butiker blir kvar.


emma hernell 1024x1024


EMMA HERNELL
Vice vd HUI Research

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.