Skip to main content

En majoritet av handlarna fortsätter att acceptera kontanter

money 496229 1920

 

En stor majoritet av svenska handlare tar fortsatt emot kontanter och har inte heller några planer på att inom en överskådlig framtid sluta med kontanter som betalmedel. Det visar en ny undersökning som Svensk Handel har gjort.


Pandemin har påverkat stora delar av samhället och kontanthanteringen är inget undantag. Färre har valt att använda kontanter som betalmedel, då allt fler valt att exempelvis blippa sina kort.

Trots att allt fler väljer bort kontantbetalning när inköp ska göras fortsätter stora delar av handeln att erbjuda möjligheten att betala med sedlar och mynt. Inom dagligvaruhandeln accepterar 94 procent av handlarna fortsatt kontanter, motsvarande siffra inom sällanköpshandeln är 84 procent. Sammanvägt svarar 87 procent av handlarna att de fortsatt accepterar kontanter.

- Det är viktigt att komma ihåg att möjligheten till att betala kontant fortsatt är viktig för stora grupper inom samhället. Handlare tar ansvar för att hantera kontanter när stora delar av samhället monterar ner kontanthanteringen, säger Bengt Nilervall, expert inom betalfrågor på Svensk Handel.


I undersökningen tillfrågas även handlare kring huruvida de någon gång planerar att sluta hantera kontanter. Även här finns en stor majoritet som talar för att handeln även fortsatt kommer att förespråka en betalmix där kontanter ingår, då 66 procent av handlarna inte tror att de kommer att sluta acceptera kontanter. Det är dock en minskning med tio procentenheter från föregående års mätning.

- Det är uppenbart att kontanter kommer att fortsätta spela en viktig roll i samhället även framöver och frågan som måste ställas är vem som bär huvudansvaret för att säkra kontanternas framtid. Vi anser att staten måste ta ett större ansvar för att säkerställa att kontanthanteringen fungerar  i hela vårt avlånga land, säger Bengt Nilervall.