Skip to main content

Uppstickare växlar upp med ny vd

 bengt eliasson vd stockfiller

Bengt Eliasson är ny vd för Stockfiller.

Stockfiller, som prisats för sin plattform för inköpare och leverantörer inom dagligvaror, satsar vidare. En ny extern vd, Bengt Eliasson, ska föra företaget till nästa nivå. Han har ett gediget förflutet från bland annat Ica, Coop, Movement Group och IBM.
– Med sina erfarenheter från såväl dagligvaruhandel, leverantör och teknikföretag är Bengt Eliasson rätt person att förvalta och utveckla det vi har byggt upp, säger Jesper Jannesson, en av Stockfillers grundare.

 

Stockfiller startades av Jesper Janneson och Christopher Jonsson för fem år sedan som en tjänst för leverantörer och inköpare inom livsmedelsbranschen.

Det handlar kortfattat om en digital plattform som underlättar för butiker, restauranger och kiosker att göra effektiva inköp från producenter och grossister som går utanför de centrala flödena. Samtidigt som leverantörerna snabbt och effektivt fått en ny kanal att nå ut med sina produkter.

Vid starten 2016 hade Stockfiller knutit upp 45 butiker och en handfull leverantörer. I dag är drygt 5 000 butiker och restauranger i Europa anslutna till plattformen, merparten i Sverige, samt mer än 600 leverantörer.


En viktig del av den fortsatta satsningen är tillsättande av en extern vd, Bengt Eliasson, som har erfarenheter från såväl dagligvaruhandel, leverantörssidan som IT-utveckling. På hans meritlista finns bland annat affärsutvecklande befattningar inom Ica, Coop, Unilever/ GB Glace samt IBM.

– Det har alltid funnits en röd tråd genom mina val av befattningar, det är att jobba för en mer dynamisk och konsumentstyrd detaljhandel, säger Bengt Eliasson.

– Hos Stockfiller får jag fortsatt den möjligheten. Det som Jesper Jannesson och Christopher Jonsson har byggt upp är bara början. Att få vara med på den här resan och hitta bolagets rätta roll i dagligvarubranschens värdekedja är något som jag verkligen ser fram emot.

– Vi har kommit långt hittills men behöver nu någon som både kan fortsätta förvalta det som vi har byggt upp och samtidigt ta det till nästa nivå med mer vertikalt tänkande, säger Jesper Jannesson som nu lämnar över vd-skapet till Bengt Eliasson för att satsa på att utveckla nya tjänster.

– Bengt Eliasson blev ett självklart val i urvalsprocessen med sina erfarenheter från såväl dagligvaruhandel, leverantör och teknikföretag. När vi nu skalar upp är branschkunskap väldigt viktigt, i kombination med IT-erfarenhet.


Under våren har flera andra nyheter presenterats och testats. Bland annat en helt unik sampackslösning i samarbete med Bring Frigo som ger leverantörerna möjligheter att snabbt och kostnadseffektivt få iväg mindre partier. En annan tjänst är Stockfiller Klipp som hjälper livsmedelsföretag att enkelt hitta köpare av mindre partier, överproduktion eller säsongsvaror.