Skip to main content

135 000 engångsmuggar slängdes på marken under en vecka

engangsmuggar

 

Var tredje svensk i åldern 18 till 29 år köper mat, dryck eller snacks i farten dagligen eller flera gånger i veckan. Vanligast är att man köper någon form av snabbmat, följt av kaffe. Enligt den nationella skräpmätningen som Håll Sverige Rent gjorde sommaren 2020 slängs cirka 135 000 engångsmuggar på marken på en vecka. Skulle vi anta att beteendet ser likadant ut över hela året skulle det resultera i drygt 7 miljoner engångsmuggar.

Den klassiska engångsmuggen är till stor del gjord av papper, men har en insida av plast för att göra muggen tät. Ofta medföljer även ett lock, som är helt gjort av plast.

Var tredje ung vuxen köper mat och dryck i farten flera gånger i veckan – trots att en klar majoritet ser engångsförpackningar av plast som ett miljöproblem. Och varje år använder vi svenskar uppskattningsvis mellan en halv och en miljard engångsmuggar totalt. Det visar en livscykelanalys som IVL Svenska Miljöinstitutet gjorde på uppdrag av Håll Sverige Rent 2019. Det motsvarar 50–100 engångsmuggar per person och år.

Under en sommarvecka i juni 2020 genomförde Håll Sverige Rent en nationell skräpmätning på uppdrag av Naturvårdsverket och resultatet är uppseendeväckande. Den visar att det under den aktuella veckan slängdes cirka 135 000 engångsmuggar på marken. Skulle vi anta att beteendet ser likadant ut över hela året skulle det resultera i att drygt 7 miljoner engångsmuggar blir skräp varje år.

Resultatet visar endast de engångsmuggar som slängts i stadsmiljö. Skulle vi mäta i parker, på badplatser och rastplatser och liknande skulle siffran vara ännu högre.

I dag startar årets upplaga av kampanjen ”Hej då engångsmugg” för att uppmärksamma problemet med nedskräpning av engångsartiklar, särskilt muggar. Bakom kampanjen står stiftelsen Håll Sverige Rent. Syftet är att bidra till minskad nedskräpningen och tillförsel av plastartiklar till haven. Kampanjen finansieras av Postkodlotteriet.

Läs mer om kampanjen här.