Skip to main content

Swedish Match och Håll Sverige Rent i samarbete för minskad nedskräpning


swedishmatch nedskrapning eurosize
 

Nära hälften av alla svenska snusare slänger sin förbrukade prilla på marken eller spolar ner den i toaletten. För att minska nedskräpningen lanseras nu en kampanj som påminner om att prillan hör hemma i soporna och tackar alla dem som kastar den där. Bakom initiativet Tack för att du slänger snuset i soporna.nu står snusproducenten Swedish Match och stiftelsen Håll Sverige Rent

 
Nedskräpning och felspolat skräp är ett påtagligt problem i svenska städer. Nu ska påminnelser, information och uppmuntrande budskap göra det lätt för konsument att göra rätt i ett samarbetsprojekt.
 
I en undersökning som genomförts av Novus, på uppdrag av Håll Sverige Rent och Swedish Match, kartlades snusares nedskräpningsbeteende, samt attityder och kunskap gällande snus och nedskräpning. Resultatet visade bland annat att nära hälften av svenska snusare slänger sin prilla på marken eller spolar ner den i toaletten. Här framgår också att snusare tror att fler påminnelser och mer information kan få dem slänga prillan där den hör hemma – i soptunnan.
 
- Vi såg tydligt att det fanns ett behov av ökad kunskap kring prillan och varför den ska slängas i soporna. Eftersom många spolar ner snusprillan eller slänger den på gatan, mest av gammal ovana, tror vi mer på positiv uppmuntran än på skuldbeläggande och pekpinnar, säger Linda Nordebäck på Swedish Match.
 
Initiativet har samlingsnamnet Tack för att du slänger snuset i soporna.nu. I en rikstäckande kampanj sprids nu budskapet via digital annonsering, print, utomhusenheter och en sajt där det bland annat går att ta del av undersökningen, få relevant fakta om snus och miljö samt beställa kampanjmaterial.
 
- Det här är en del av Swedish Match långsiktiga hållbarhetsarbete, fortsätter Linda Nordebäck. Vi arbetar aktivt för att öka konsumenternas medvetenhet och skapar regelbundet fler initiativ för att minska nedskräpning och öka återvinningsgraden av exempelvis våra snusdosor.
 
- Många snusare känner nog inte till att deras portionssnus inte helt bryts ner i naturen. Och utan kunskap är det svårt att bryta en gammal ovana. Därför är vi glada att samarbeta med Swedish Match för att hjälpa deras kunder att fatta miljövänliga beslut, säger Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige Rent.
 
Kampanjen startade 4 oktober och bakom initiativet står snusproducenten Swedish Match och organisationen Håll Sverige Rent. Kom gärna på besök på följande platser:
 
30/9 - 2/10 – Gustav Adolfs Torg i Malmö
4/10 – 6/10 – Medborgarplatsen i Stockholm
7/10 – 9/10 – Nordstan i Göteborg