Skip to main content

Convenience Stores Index Q3 : Stark återhämtning av försäljningen

skarmavbild 2021 10 20 kl. 15.53.30

 

Redan under förra kvartalet kom vändningen. Nu bekräftas trendbrottet då försäljningen under tredje kvartalet ökade med 4,2 procent. Detta är den största ökningen ett enskilt kvartal på 12 år.


Efter kvartal 2 var tillväxten i branschen positiv, om än med en mindre ökning, och man såg med tillförsikt fram emot kvartal 3.

- Äntligen vänder vår bransch starkt uppåt. Återhämtningen under tredje kvartalet är stark och nu hoppas vi att försäljningen håller i, säger Bengt Hedlund, vd Convenience Stores Sweden och gläds med hela branschen åt de fina siffrorna.


Utvecklingen sett över de fyra senaste kvartalen är -2,0 procent, jämfört med föregående fyra kvartal. Hittills i år är utvecklingen 0,2 procent. Och faktum är att detta är den största ökningen ett enskilt kvartal på 12 år.

- Återhämtningen fortsätter med positiv tillväxt för andra kvartalet i rad, säger Bengt Hedlund.


skarmavbild 2021 10 20 kl. 15.57.24

 

Här kan du hämta rapporten Convenience Stores Index Q3 2021

Convenience Stores Index (från början Servicehandelsindex) började mätas i maj 2008. Tillväxttalen som presenteras i rapporten avser jämförbara butiksenheter jämfört med samma period föregående år. Siffrorna avser total försäljning exklusive omsättning för spelverksamhet, monetära tjänster och dylikt. 

Underlag för indexet är några av de största aktörerna inom convenience-handeln. Tillsammans är dessa aktörer så stora att siffrorna kan betraktas som representativa för de större aktörerna inom branschen.