Färre butiker men lågpris går mot strömmen

klader i butik


Den senaste butikskartläggningen från HUI Research visar att det totala kedjebutiksbeståndet i Sverige minskade med 547 butiker under 2020, vilket motsvarar 3 procent av Sveriges kedjebutiker. Lågprishandeln går emot strömmen och stod för 20 procent av kedjebutiksöppningarna under året.

HUI Research har på uppdrag av Handelsrådet färdigställt en uppdaterad version av Butiksdatabasen, som kartlägger butikshandelns struktur och utveckling i Sverige. Den senaste butikskartläggningen visar att det totala butiksbeståndet i Sveriges kedjor minskade med 547 butiker under 2020, vilket motsvarar 3 procent av kedjebutikerna i Sverige. Relativt många butiker har stängt men det är framför allt få butiker som öppnade under pandemiåret 2020.

Klädhandeln var den bransch där flest butiker stängde under pandemiåret 2020. Klädhandeln var även den bransch där flest butiker stängde 2019. Ett antal butikskedjor har gått i konkurs och fått stänga samtliga butiker, vilket har bidragit till en negativ tillväxt om 9,4 procent i klädhandeln. Totalt stängdes 339 kedjebutiker i klädhandeln under 2020.

- Den svenska butikshandeln genomgår en strukturomvandling driven av digitalisering och ökad e-handel. Vissa av butiksstängningarna är effekter av konkurser och rekonstruktioner medan andra är en naturlig följd av en aktiv butiksnätsplanering, säger Monica Bruvik, Senior Retail Analyst, HUI Research.


Lågprishandeln fortsätter att växa och det är inom detta segment vi ser stora etableringar. 20 procent av alla kedjebutiker som öppnade år 2020 är verksamma inom lågprissegmentet. Precis som 2019 är lågprishandelns expansion koncentrerad och det är fem aktörer som står för hälften av alla butiksöppningar i segmentet.

Sedan 2017 har butiksbeståndet minskat mest i mellanstora städer och i landsbygdskommuner med besöksnäring. Pendlingskommunerna har klarat sig bättre och har haft den minsta minskningen av butiksbeståndet, medan storstäder och större städer har tappat flest kedjebutiker sedan 2017.

- De orter som har starkast befolkningstillväxt har bättre möjligheter att upprätthålla och utveckla sitt butiksutbud men samtidigt är storstäderna under hård press från handel i omkringliggande pendlingskommuner, avslutar Monica Bruvik, Senior Retail Analyst, HUI Research.


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

Convenience Stores Sweden AB  |  Artillerigatan 6, 1 tr  |  114 51 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.