Skip to main content

Möjlighet att bearbeta nya kunder som stannar kvar

 andershuss 520

Anders Huss, vd Emab.

Vårt branschindex, Convenience Stores Index, stiger kraftigt. Stämmer det med hur enskilda och kedjor har utvecklats under motsvarande tid?
Vi ställde några frågor till Anders Huss, vd i Emab som är gemensam inköps- och marknadsföringsorganisation för totalt 337 bensinstationer med butiker och där kedjorna Frendo och Gulf ingår.

 

Hur har försäljningen sett ut för era handlare sedan mars 2020 fram till nu?

- Jag tror den har varit lite annorlunda än för branschen totalt eftersom vi tog marknadsandelar redan före pandemin. Faktum är att vi slagit branschindex fyra år i rad, pandemi eller inte.


Fortsatte detta även under pandemin?

- Ja, vi fortsatte att öka vår försäljning under pandemin tack vare våra bostadsnära lägen. Och det fortsätter även nu.


Hade ni haft sämre utveckling om det inte hade varit någon pandemi?

- Kanske till viss del eftersom vi tagit en hel del kompletteringsköp från dagligvaruhandeln.


Är det någon speciell kategori som sticker ut?

- Livsmedel som sagt men även cigaretter har ökat. Det sistnämnda är ju helt emot ”det normala”.


Har ökningen kommit för att stanna?


- Det är mycket spännande att följa utvecklingen. Vi ser redan nu att en hel del kunder stannar kvar och att livs fortsätter öka. Våra handlare har jobbat för att omvända de nya kunderna och de har till stor del lyckats.
Vad har varit negativt under pandemintiden?

- Det har varit väldigt betungande med bemanning och regler som ibland varit svårtolkade.

Att färre tankar sina bilar, hur påverkar det er?

- Inte alls eftersom vi i väldigt liten utsträckning är beroende av drivmedlet som indragare till våra butiker.


Något annat du vill passa på att kommentera?

- När det satte i gång så visste vi ju inte vartåt det skulle barka. Efter de första tre veckorna med handbromsen åtdragen såg vi att det började lätta och att vi kunde jobba vidare med planerade kampanjer och aktiviteter. Vi har också fortsatt att utveckla våra butiker i samma tempo som tidigare.
Vi har helt enkelt tjänat på att kunderna varit hemma mer och till viss kommer ju hemarbete att fortsätta. Det hoppas vi ska gynna oss tillsammans med att man tycker att det har varit en bra serviceupplevelse att komma till oss.

 

GUNILLA PIHLBLAD