Skip to main content

PMI lägger fokus på att döda "Marlboro man"

anette kopenhamn

Anette Rosengren, nordisk koncernchef på PMI.


Det var fullt fokus på hållbarhet och transformation när European Business Forum ägde rum i Köpenhamn den 9 november. Bland talarna märktes företrädare från Schneider Electric, Nexus FrontierTech, Novo Nordisk, Plastix och Philip Morris. Anette Rosengren som är nordisk koncernchef på Philip Morris, stack ut bland talarna genom att lyfta fram att Philip Morris under årtiondden byggde upp Marlboro man och nu lägger alla sina resurser på att ta död på honom.

Anette Rosengren talade alltså om den transformation Philip Morris (PMI) är inne i, att gå från en av världens största cigarettproducenter till att skapa en rökfri värld. Och denna transformation går fort. På några få år har andelen av bolagets intäkter som kommer från rökfria produkter närmat sig en tredjedel och målet är att senast 2025 ska hälften intäkterna komma därifrån.

Fokus är på FN:s globala måI och då främst SDG3 om god hälsa och välbefinnande. I Norden är det cirka 2,5 miljoner som dagligen röker och världshälsoorganisationen WHO uppskattar att andelen rökare globalt ligger på cirka en miljard människor. WHO räknar med att antalet rökare kommer ligga kvar på oförändrad nivå även 2025. Samma år siktar PMI på att minst 40 miljoner rökare världen över ska ha bytt till rökfria alternativ såsom e-cigaretter eller IQOS som värmer tobaken istället för att förbränna den. Detta tillsammans med att befintliga rökare helt slutar med tobak och nikotin, gör att PMI uppskattar att bidra till att totalt 55 miljoner människor slutar med cigaretter. Anette Rosengren betonade att det är fyra gånger snabbare än WHOs mål.

En fråga som Anette ställde under seminariet är om ett tobaksbolag verkligen kan vara hållbart? Bristande trovärdighet är något som PMI, som ett av världens ledande tobaksbolag, brottats med. Den historiskt negativa bilden av ”tobaksjätten” är dock långt ifrån dagens tydliga fokus på att lämna cigaretterna helt. Dock är den låga trovärdigheten inget man förändrar över en natt och Anette betonade hur faktorer som mänskliga rättigheter och koldoxidneturalitet är områden där PMI vill och behöver vara bäst i klassen.

Men visst är det flera som tror på förändringsresan och Anette lyfte särskilt fram vikten av transparens. Alla nya produkter måste vila på forskning och beprövad erfarenhet. Erkännanden från externa forskare, beslutet från amerikanska FDA (Food and Drug administration) att auktorisera marknadsföringen av IQOS och det nya finansiella ramverket som kopplar samman villkor för investeringar och lån till hur väl man lyckas i transformationen – är alla tydliga signaler på att tron på att transformationen mot en rökfri värld sakta men säkert etableras.

Men om en rökfri värld ska bli verklighet är det inte enbart upp till PMI. Ett tydligt budskap från Anette Rosengren under konferensen var att det krävs att myndigheter och beslutsfattare arbetar åt samma håll. Det måste bli lättare för konsumenterna att göra rätt val, att ta steget bort från de skadliga cigaretterna och byta till mindre skadliga alternativ.