Skip to main content

Det är inte för sent att stoppa plastskatten

Engångsplastskatten hotar servicehandeln i glesbygdsområden. Som aktiv remissinstans har Convenience Stores Sweden engagerat sig i frågan om extra skatt på produkter av engångsplast. Vår vd Bengt Hedlund vänder sig nu till centerpartistiska riksdagsledamöter för att få hjälp med att rädda vår bransch.Regeringen har nyss beslutat att införa en extra skatt på engångsplastprodukter. Riksdagen gav med stöd av Centerpartiet i september i år regeringen en möjlighet att ”föreskriva att producenter ska betala en avgift för den nedskräpning som de produkter de släpper ut på marknaden ger upphov till.” Det är nedskräpningen som Centerpartiet accepterat att producenterna ska betala för. Alltså inte att släppa ut produkterna på marknaden, en av de allvarligaste punkterna som kritiserades av flera remissinstanser. I Riksdagen lämnade Centerpartiet även ett särskilt yttrande där partiet förutsätter att regeringen inte överimplementerar engångsplastdirektivet och att ledamöterna lovade att följa utvecklingen från riksdagen. Vi ser nu hur EU:s engångsplastdirektiv överimplementeras och detta på ett sätt som allvarligt hotar servicehandeln i Sverige.

Regeringen har ignorerat både kritik och Centerpartiets särskilda yttrande. Den 4 november 2021 beslutades om en ny förordning om nedskräpningsavgifter för sk engångsplaster. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2023 och innebär att producenter av engångsplaster (plastlock till muggar, flexibla omslag, matlådor, muggar, plastflaskor för drycker som rymmer mindre än 0,6 liter, andra dryckesbehållare som rymmer mindre än 0,6 liter, tobaksvaror med filter, filter, tunna plastbärkassar, ballonger och våtservetter) till Naturvårdsverket ska betala avgifter per styck av de aktuella produkterna som lämnats ut för försäljning på den svenska marknaden. Så fungerar en punktskatt. Totalt beräknas företagen få betala 600 miljoner kronor. En kostnad som läggs på priset på varor av våra handlare. Därutöver planeras skattehöjningar på tobak 2023 och 2024 som riskerar att flytta försäljningen till illegala kanaler.

Syftet med den nya avgiften är att kommuner ska få täckning för sina kostnader för att ta bort engångsplaster från allmänna ytor i kommunen. Det är ett gott syfte. Men avgiften måste baseras på kostnaden som kommunen har för att städa upp engångsplasten, inte baseras på antal produkter som sätts på marknaden. Ett bättre system är att kommunerna redovisar sina städkostnader för engångsplaster till Naturvårdsverket, som sedan ersätter kommunerna för faktiska och styrkta merkostnader. Dessa kostnader kan företagen som producerar engångsplasterna ersätta givet att de motsvarar faktiska kostnader och baseras på ersättningsmodeller vi och dessa företag varit med om att ta fram. Den modell som finns nu har tagits fram ovanför våra huvuden, utan dialog med oss eller att avvakta den guidning som EU-kommissionen väntas komma med i slutet av året om vilka kostnader som ska inkluderas i avgiften.

De nya avgifterna leder till höjda priser på varor som vi säljer. Varor där vi redan nu har låga vinstmarginaler, men är beroende av. Det är redan nu en pressad tillvaro för våra handlare, framför allt i glesbygdsområden. Vi oroas över att detta kommer leda till minskad försäljning i våra handlares butiker och att de kommer få än svårare att överleva.

Vi ber därför centerpartistiska riksdagsledamöter att aktivera sin partiledning. Det är inte för sent att stoppa plastskatten. Centerpartiet kan driva att skatten ska stoppas i kommande statsminister- och budgetförhandlingar. Centerpartiet kan bedriva opinion mot skatten. Därmed också hjälpa oss att säkra att det blir en ny avgift som tas fram i dialog med oss och andra delar av näringslivet. Att det blir en avgift som täcker alla kommunernas faktiska renhållningskostnader för engångsplaster utan att samtidigt ta död på glesbygdsbutikerna.

BENGT HEDLUND
vd Convenience Stores Sweden