Skip to main content

Miljardförlust för staten på grund av illegal tobakshandel

jti seminarium berns 2021 paoduell 30

Den nya marknadsundersökningen presenterades i måndags.


Under 2021 har andelen icke-beskattade cigaretter på den svenska marknaden uppmäts till hela 9,0 procent, vilket motsvarar knappt en miljard kronor i årlig utebliven skatteintäkt för den svenska staten. Trots alla de reserestriktioner och gränskontroller som pandemin medförde har den illegala handeln med cigaretter fortsatt och drygt var tionde cigarett i Sverige idag är obeskattad. Detta framgår av en ny rikstäckande marknadsundersökning, Empty Pack Survey (EPS), som Svenska Tobaksleverantörsföreningen har genomfört.


- Det är oroväckande att vi trots pandemins begränsningar ser att hela 9,0 procent av den totala marknaden utgörs av obeskattade cigaretter. Förutom bortfallet i skatteintäkter för staten är cigarettsmuggling också intäkter som göder multikriminella grupperingar, säger Jonas Lundqvist, generalsekreterare i Svenska Tobaksleverantörsföreningen.

Studien genomfördes av det globala marknadsanalysföretaget Global Vox Populi i 29 svenska städer, städer som täcker hälften av Sveriges befolkning och där resultatet viktats för att reflektera hela landets befolkning. Totalt undersöktes 10 000 cigarettpaket genom slumpvis insamling från marken och tillgängliga papperskorgar. Undersökningen genomfördes under juni månad i år och den visar att drygt 9,0 procent av alla cigaretter i Sverige inte är beskattade i landet.

- Det är anmärkningsvärt att vi trots en brinnande pandemi med ökade gränskontroller, begränsat resande och restriktioner ser en så pass liten minskad andel illegala cigaretter i Sverige. Vi kan exempelvis se att Duty Free-cigaretter minskat med 69 procent som en följd av pandemin, men att illegala cigaretter enbart har minskat med 30,5 procent.

- Andelen illegala cigaretter som EPS-studien kartlägger kan även innehålla cigaretter som är privatimporterade i laglig kvot, men med tanke på dess härkomst så är det inte direkt de mest populära turistmålen vi ser i statistiken, så för mig är det ändå en tydlig indikation på att något inte står helt rätt till, i synnerhet just i år då privatresandet varit så begränsat. Det faktum att de härkomstländer vi redovisar i stort sett ger oförändrade siffror kanske snarare styrker tidigare års antagande om att den lagligt importerade andelen är väldigt låg, säger Jonas Lundqvist.

jti seminarium berns 2021 paoduell 29 kvadratjpg

Riksdagsledamot Camilla Brodin (KD) och Bengt Hedlund, vd Convenience Stores Sweden, debatterade efter presentationen.

 

Regeringen har föreslagit två skattehöjningar på tobaksprodukter i Sverige, som ska genomföras 2023 och 2024 (utöver den indexering med Konsumentprisindex som sker årligen).

- Att motarbeta illegal handel med cigaretter bör göras på två sätt. Dels genom resurser till en effektiv tull och gränskontroll, men dels också genom att branschen tar ett ansvar för att informera handlare om hur illegala cigaretter kan ta sig uttryck, för att på det sättet motverka fenomenet. De internationella nätverken är snabbfotade och kommer söka sig till marknader där risken är låg och lönsamheten god.

- Det är därför viktigt i sammanhanget att förstå att efterfrågan på en vara inte försvinner automatiskt till följd av höga skattehöjningar, utan den söker sig istället till billigare alternativ. Med andra ord är det viktigt att undvika kraftiga skattehöjningar på cigaretter och inte glömma bort den påverkan det kan ha på illegal handel. Önskar man justera priset på cigaretter bör det därför snarare göras långsiktigt med mindre höjningar varje år så att konsumenterna hinner vänja sig, säger Jonas Lundqvist.

Convenience Stores Swedens vd Bengt Hedlund, deltog i en panel som diskuterade uppgifterna i samband med att de presenterades vid ett lunchseminarium i måndags.

- Som vi ser det behöver resurser sättas in för ökad tullkontroll. Det är därigenom vi kan uppnå resultat. Jag vill också passa på att sända med signalen som alla, både handlare och konsumenter, bör reagera på. Skatten på ett paket cigaretter är ju 45 kronor. Visserligen är det inte förbjudet att göra förlustaffärer. Men om man köper/säljer för ett lägre pris än så, bör man vara medveten om att det med största sannolikhet är illegala produkter det handlar om.