Skip to main content

Så skördar handlarna frukten av sitt hållbarhetsengagemang

nature g355ffbc31 1920

 

Hållbarhetsintresset växer så det knakar, både hos konsumenten och hos svenska handelsföretag. Hela 8 av 10 konsumenter tycker att det är viktigt att varor är framtagna med största möjliga hållbarhetsfokus, och 8 av 10 handlare arbetar aktivt med frågan.

Men trots det gröna engagemanget kan det vara svårt för konsumenten att handla i enlighet med sina värderingar. Vi behöver bygga en bro över det gröna gapet mellan vilja och faktiskt beteende.
Hur utformar vi en hållbar handel där det blir lätt för konsumenten att välja rätt?

Detta diskuterades tidigare i höst på ett webbinarium anordnat av HUI Research med medverkan av Svensk Handel och Miljömärkning Sverige/Svanen. Bland deltagarna fanns också representanter för ICA Sverige och Mio. Delar av rapporten presenterades också av Magnus Nikkarinen, hållbarhetsansvarig på Svensk Handel, i samband med CSS Meeting for inspiration förra veckan.

Det gröna gapet beskrivs i den så kallade Svanenbarometern och visar att 77 procent av konsumenterna är oroliga för miljön och klimatet. Men bara 18 procent av dem agerar fullt lika miljö- och klimatvänligt som de skulle vilja.

Åtta av tio vill stötta varumärken/företag som tar ansvar för miljön och klimatet. 71 procent uppger att företag har stor möjlighet att hjälpa konsumenter att välja mer miljö- och klimatvänliga varor och tjänster.

Beteendetrappan  visar att de flesta samlas i mitten. Kan vi få folk att flytta sig på trappan? Det vill säga bli mer klimat- och miljövänliga.

trappan

 

Svensk Handel gör ju varje år en hållbarhetsundersökning och ser att intresset och engagemanget är väldigt stort både hos stora företag som jobbat länge med detta men även hos mindre. Åtta av tio företag anser att det är lönsamt både på kort och lång sikt.


Handeln och konsumenten är redo för hållbarhetsutmaningen. Priset är inte längre det viktigaste. Speciellt inte när det gäller livsmedel.

Det blir allt viktigare att vägleda konsumenterna till hållbara val. Ökad e-handel medför också ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor. Konsumenterna är dock tudelade och tycker det är lättare att bli påläst på nätet, samtidigt som de har ett intresse av att ta sig en närmare titt på produkterna.

 resume


Vad är då utmaningen för handeln? Hur kan man förändra konsumenternas beteende? Ett sätt är att ha produkterna och synliggöra dem. Det är också viktigt med en mix av centrala initiativ och handlarengagemang.

”Grönmattning” kallar man den trötthet som kommer sig av reklam med hållbarhetsbudskap. En variant av reklamtrötthet. Enligt Svanenbarometern har en fjärdedel börjat tröttna samtidigt som lika många känner sig inspirerade till nya handlingar. 19 procent tycker inte att reklam är trovärdig medan 23 procent lär sig mycket nytt.


Det är ett problem att det finns så mycket märkningar. Därför är det viktigt med oberoende märkningar som Svanen. Svanenbarometern visar till exempel att 76 procent har tillit till företag som använder märkningar från oberoende organisationer medan bara 35 procent har tillit till företag som skapar egen hållbarhetsmärkning.

”Svana” är ett användbart verb som skapats av Mio i företagets arbete med ”Mios goda val”. Ett ord för hållbarhetshandlingar, stora som små. Mio fokuserar mest på Svanen eftersom de tuffaste kraven finns där. ”Svana ditt hem” har varit en framgångsrik kampanj.

Tips:

  • Se upp för grönmattning
  • Använd oberoende märkningar
  • Satsa mer resurser på att förstå beteenden
  • Gör det enkelt för konsumenten att välja rätt
  • Bygg på glädje och lust, inte på pekpinnar
  • Satsa på storsäljarna, det ger störst effekt

 

Svensk Handels definition av hållbarhet
Med hållbarhet avses såväl ett socialt ansvars-tagande som miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Med hållbart företagande avser vi hur företagen jobbar med dessa aspekter i sin verksamhet – allt från att skapa ett hållbart utbud till kunderna, ha koll på produkternas innehåll och att de är säkra, till att ta ansvar för miljön och främja mångfald, jämställdhet och goda arbets- villkor. Det gäller både i Sverige och i övriga länder där företaget har sin verksamhet. Allt detta är självklart beroende av en långsiktigt sund och lönsam affärsverksamhet.