Skip to main content

Rapport bekräftar: Convenience-handeln på väg tillbaka efter pandemin

pb odenplan

 

För tredje året i rad presenteras nu Convenience Stores Report vilken sammanfattar såväl 2020 som utvecklingen de tre senaste åren. Fokus på pandemin är oundvikligt och branschen som sådan har påverkats väldigt olika beroende på läge.

-Trots de nya restriktionerna så ser vi framåt. De två senaste kvartalen har fört oss allt närmare tiden innan pandemin, säger Bengt Hedlund, vd i Convenience Stores Sweden (CSS).

 

I samarbete med HUI Research mäter CSS sedan många år den kvartalsvisa försäljningen via Convenience Stores Index. Sedan tre år tillbaka samarbetar man också kring Convenience Stores Report, en årlig sammanställning över branschens utveckling och aktörer. Jämförbara data ger nu en allt tydligare bild av branschen, såväl före som under pandemin.

- Under den första pandemivåren såg det ut som att det skulle bli en katastrof för försäljningen totalt sett. Dessbättre blev det ”bara” en kraftig nedgång för att under tredje kvartalet ta rejäl fart igen och vi ser fram emot normala nivåer, säger Bengt Hedlund som med spänning inväntar resultatet från årets sista kvartal.

- Butiker vid rese- och trafiklägen drabbades hårt medan bostadsnära butiker påverkades mindre. En del gick till och med bättre än tidigare.
aterhamtning


Dagligvaruhandeln är en av de branscher som har gynnats under pandemin medan convenience-handeln har påverkats negativt. Detta är tydligt vid en jämförelse av de olika branschernas branschindex, där vi ser en återhämtning i convenience-handeln i takt med att samhället öppnar upp igen.

När Convenience Stores Index under det andra kvartalet 2020 visade på den största negativa tillväxten (-12 procent), ökade försäljningen i dagligvaruhandeln med 8 procent. Under andra och tredje kvartalet 2021 visade convenience-handeln positiva tillväxtsiffror medan dagligvaruhandeln växte med endast 1 procent.

Coronarestriktionerna och rekommendationerna om hemarbete har påverkat convenience-handelns kundflöden. Det är främst butiker som ligger i anslutning till resande som har påverkats då svenskarna inte har rest som de brukar under pandemin. När restriktionerna lättas ökar flödena igen, vilket gynnar convenience-handeln i och med att kunderna ofta handlar där när de är på språng.


c marknaden 2020


E-handeln har fått ett uppsving under pandemin. I framtiden tros dock e-handeln mestadels ta marknadsandelar från de planerade inköpen, vilket även detta talar för en uppgång för den bostadsnära handeln som spås bli allt viktigare.

Att närbutikerna blir allt viktigare framgår av ICAs försäljningsutveckling i de olika koncepten. För jämförbara enheter hade ICA Nära en ackumulerad tillväxt på 2,9 procent mellan januari och oktober 2021 medan ICA Maxi, som var konceptet med näst störst tillväxt, såg en ökning med 1,3 procent.
 
Läget blir därmed allt viktigare och den bostadsnära handeln har fått ett uppsving under året. På marknaden dyker det upp flera obemannade kedjor och även traditionella kedjor som öppnar obemannade koncept. De obemannade kedjorna har stora expansionsplaner.


kedjor


I Convenience Stores Report ser man bland annat att convenience-handeln med sina 4 100 enheter under 2020 omsatte totalt 25 MDKR. Det är sett på fyra år en liten minskning, närmare bestämt med 0,4 procent.

- Vi ser också att kedjeanslutna butikers omsättning ökat med en procent medan friståendes minskat med sex procent. Butiksnärvaron finns även om det på sina håll är tufft och vi räknar med att komma starkare ur krisen. Inte minst tack vare att pandemin gett ett uppsving för den lokala handeln som samtidigt också gynnas av ökad digital konsumtion, avslutar Bengt Hedlund.

Rapporten kan laddas ner här.

 skarmavbild 2021 12 07 kl. 20.26.49

Text: GUNILLA PIHLBLAD