Regeringens åtgärdsplan för införande av fler smittskyddsåtgärder och stöd

skarmavbild 2021 12 08 kl. 11.38.43

 

Du har säkert hört och sett detta från flera nyhetshåll de senaste dagarna. Men vi vill ändå upprepa det som regeringen presenterade i går. Det handlar om en ny åtgärdsplan för införande av fler smittskyddsåtgärder samt återinförande av flera stöd och ersättningar. Man presenterade också en plan för vilka företagsstöd som kan bli aktuella att återinföra om restriktionerna i samhället behöver skärpas igen.

Införandet av fler smittskyddsåtgärder sker i tre steg. Från och med den 8 december införs i ett första steg ytterligare smittskyddsåtgärder som kommer att gälla tillsammans med de rekommendationer som redan gäller idag. Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer att Sverige befinner sig i en situation med en ökad smittspridning och viss ökad vårdbelastning och att det därför som ett första steg är aktuellt med ytterligare smittskyddsåtgärder.
Rekommendationerna syftar till att minska kontaktintensiteten mellan människor och är:


  • Till arbetsgivare att möjliggöra att anställda i viss utsträckning kan arbeta hemifrån. Regeringen avser att ge ett uppdrag till de statliga myndigheterna avseende detta.
  • Till lärosäten, såsom universitet, högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskolor och kommunal vuxenutbildning, om att bedriva undervisning på plats, men vidta smittskyddsåtgärder som till exempel att hålla avstånd vid större samlingar.
  • Till skolorna om att vidta förebyggande åtgärder vid till exempel konserter och avslutningar genom att glesa ut i lokalerna.
  • Till serveringsställen om att undvika trängsel och vidta andra lämpliga smittskyddsåtgärder.
  • Till vuxna personer om att de bör hålla avstånd i offentliga miljöer, undvika miljöer med trängsel, välja andra transportsätt än kollektivtrafiken om möjligt.
  • Till resenärer om att använda munskydd vid trängsel eller när det inte går att hålla avstånd i kollektivtrafik, både långväga och kortare resor oavsett färdmedel (buss, tåg, taxi, båt).
  • Om att kollektivtrafiken bör köras i en sådan omfattning att trängsel kan undvikas, turtätheten bör inte dras ned.

Beredskap för stöd till företag

Regeringen vill ha beredskap för att snabbt kunna återinföra stöd för att stötta svenska jobb och företag om det blir aktuellt med nya restriktioner i samhället som påverkar företagens möjligheter att bedriva sin verksamhet.

Regeringen budgeterar därför för att ha möjlighet att kunna återinföra både det ordinarie omställningsstödet samt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag.

Utgångspunkten är att stöden i så fall utformas på liknande sätt som tidigare.

Regeringen förbereder även en lagändring så att karenstiden för stöd vid korttidsarbete tillfälligt ska kunna slopas, så att arbetsgivare som har fått stöd under pandemin ska kunna ansöka om det ordinarie stödet för korttidsarbete om det skulle behövas.


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

Convenience Stores Sweden AB  |  Artillerigatan 6, 1 tr  |  114 51 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.