Hur ser framtidens servicestation ut?

1a okq8 scandinavias arkitekttavling pauserommet i skoven

Första pris gick till förslaget "Pausrummet i skogen". Läs juryns motivering längre ned.

 

OKQ8 har låtit unga, lovande, arkitektstudenter bidra med sina idéer och tankar omkring framtidens servicestation. I en tävling som gick av stapeln tidigare i år fick arkitektstuderande i Sverige och Danmark lämna in bidrag där de visualiserat hur morgondagens servicestation kan komma att gestalta sig i samhället.

- Som energibolag har vi ett extra stort ansvar i omställningen. Därför är det roligt att se att vår väg till att bli en drivande kraft för en hållbar framtid återspeglas så tydligt i studenternas tävlingsbidrag, säger Karin Hellgren, kommunikationschef på OKQ8.

Det finns en tydlig grön tråd genom alla inskickade förslag, totalt 13. Trär är ett material som många av arkitekterna har arbetat med, även om det också finns ett bidrag som byggs av återvunnen plast. Särskilt i de vinnande bidragen är naturen en genomgående utgångspunkt. Hållbarhet är en aktuell fråga, och då inte bara den ekologiska, och många bidrag innehåller funderingar och lösningar på vilket sätt en servicestation också kan bidra till den sociala hållbarheten –en plats för möten, vila och rekreation.

Det är också människans behov som står i centrum i bidragen och naturen och den omkringliggande miljön får spela en viktig roll när studenterna tolkar framtidens servicestation. Detta rimmar också väl med vad OKQ8 tycker är viktigt att ta med i det fortsatta arbetet med att utforma framtidens servicestation.

Flera av förslagen behandlar liknande idéer, till exempel att också människan ska tankas på energi, nya sociala funktioner i och omkring stationen eller en vilja att bygga ekologiskt hållbart. Men avgörande för juryns val av pristagare är att dessa idéer också omsätts till miljö och byggnader som dessutom har en form och gestaltning som de bedömer kan hålla över tiden.

Totalt tävlade 13 bidrag från svenska och danska arkitektstudenter i tävlingen ”Framtidens Servicestation”

1:a pris - Pauserummet i skoven (se bilden ovan)
Inlämnat av Johannes Lassen Platz & Martin A. Viggo Meincke, Det Kongelige Akademi - Arkitektur
Juryns motivering:
Förslaget är på samma gång poetiskt, inkännande och realistiskt. Idén i detta förslag bygger på att ta tillvara på tiden. Den tid som det tar att ladda en elbil ska ses som en resurs och inte som ett slöseri. Juryn tror verkligen att detta är ett tankesätt som är möjligt att använda för framtidens servicestation. När vi väntar kan vi ta den paus som vi sе väl behöver. Tidens gång präglar också förslaget på andra sätt. Årstiderna tillåts prägla platsen och de fina illustrationerna visar hur naturen runt stationen förändras över tid. Skogen kanske inte finns där från början men naturen tillåts växa och med åren ge stationen fler kvaliteter. Det kan till och med vara ett sätt att tänka kring existerande stationer – det är ju inte alltid möjligt att bygga nytt utan vi måste använda de resurser som vi redan har och ett sätt är att utveckla miljön kring stationerna. Själva byggnaden, eller byggnadskropparna som ligger under ett gemensamt tak, gör inte sе mycket väsen av sig och består av en enkel träkonstruktion med väggar omväxlande av glas eller trä, bara precis det som behövs. Det är enkelt att förstå att den kan byggas i olika storlekar med olika funktioner beroende på plats och behov. I all sin enkelhet är det ett vackert koncept. Den passar både innesluten i skogen och i en stadsmiljö innan växtligheten har omslutit den.


2 plats okq8 scandinavias arkitekttavling park i balans

2:a pris - Park i balans
Inlämnat av - Oskar Stare & Julius Andersson, Chalmers tekniska högskola
Juryns motivering:

Denna servicestation är uppbyggd av flera likadana enheter, eller byggnader, som kan fyllas med alla möjliga olika automatiserade funktioner, som självservicebutiker och mötesrum. Den är flexibel och utvecklingsbar och juryn kan se den i alla möjliga olika storlekar, med alla möjliga olika innehåll i de små byggnaderna. Inne i en stad kanske det bara är några få enheter men ute vid en motorväg många fler. De olika enheterna kan över tid byta innehåll och funktion. Men det är inte bara i de små byggnaderna som rum skapas, rummen mellan dem är minst lika viktiga. Under det sammanhållande taket kan man röra sig i en miljö som kan upplevas trygg och vacker. Att lägga funktioner på taket, som i huvudsak är rekreativa, ger ett högt markutnyttjande och kan attrahera många till att besöka servicestationen. Att taket är grönt bidrar dessutom till att ta upp koldioxid.

 

3 plats okq8 scandinavias arkitekttavling ok i stay

3:e pris - OK I Stay!
Inlämnat av Henrik Wangsten, Sveriges lantbruksuniversitet, i Alnarp
Juryns motivering:

Förslagsställaren leker med OKQ8 Scandinavias logga – inte för att den nödvändigtvis ska ändras – men för att illustrera en tanke om cirkuläritet som är genomgående för förslaget. Idén är väl genomförd – O:et symboliserar Oasen, som är energigivaren på vägen för både människa och fordon. Längst in finns till och med en källa där man kan fylla sin vattenflaska. Materialet är genomgående trä och byggnaden är tänkt att stå i en skog. Den kanske inte passar för alla platser och den fasta formen kanske gör den svår att bygga större eller mindre. Men det finns en miljö och stämning i den här byggnaden, som genomgående är byggd av trä, som nog uppfyller förslagsställarens mål att skapa en lugn och rogivande miljö.

 

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av fem representanter från OKQ8 Scandinavia samt en ledamot utsedd av Sveriges Arkitekter.


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

Convenience Stores Sweden AB  |  Artillerigatan 6, 1 tr  |  114 51 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.