Skip to main content

Aktuella kommentarer till Convenience Stores Report

skarmavbild 2021 12 16 kl. 10.41.20

 

I förra numret berättade vi om den nyutkomna årsrapporten Convenience Stores Report. Här titta vi närmare på marknadsandelar och aktörsbeskrivningar och låter också några av kedjorna kommentera nuläget.

 

Tittar man på marknadsandelarna avseende omsättning exklusive moms och butiksandelar för 2020 så är den högsta stapeln i båda fallen de samlade fristående butikerna. Men det är stor skillnad på omsättning, där de bara svarar för 17 procent, och antal butiker, där de står för 41 procent.

 

marknadsandelar


Näst störst när det gäller omsättning är Circle K med 15 procent. Man har 7 procent av butikerna vilket man delar med OKQ8. Störst andel butiker av kedjorna har Pressbyrån och Direkten, båda med 8 procent. Siffrorna avser nettoomsättning exklusive eventuell drivmedelsförsäljning och moms.

 


alla kedjor


Varje kedja presenteras i rapporten avseende antal butiker, omsättning, anställda och en del andra parametrar. Man beskriver kedjeprofilen och vad som är på gång. Så här kommenterar några av dem beskrivningen och utvecklingen.

 

anna wallenberg

Anna Wallenberg
VD Reitan Convenience Sweden


Trots att 2021, liksom 2020, varit ett turbulent år har vi sett en tydligt positiv trend och det är med stor tillförsikt vi kliver in i 2022. Jag är stolt över alla köpmän, butiksmedarbetare och medarbetarna på servicekontoret som gjort sitt yttersta varje dag för att leverera convenience och service på högsta nivå, även när förutsättningarna varit tuffa. Jag är också stolt över att vi inte har satt viktiga affärssatsningar på paus – vi har växlat upp ytterligare med våra obemannade Pressbyrån Go-butiker, vi har första gången tagit 7-Eleven till en stad som inte är Stockholm, Göteborg eller Malmö och vi har gasat för fullt med en av våra största satsningar någonsin, PBX, som slog upp dörrarna i oktober, och vi har också arbetat vidare med vår digitala expansion. Allt för att fortsätta ge våra kunder en bättre vardag.  

 

svante

Svante Törnqvist
VD Direkten

Direkten har med sina lägen klarat sig riktigt bra under dessa två år av pandemi, varuförsäljningen har ökat. Vårt sortiment har gradvis förändrats utifrån de behov som finns på den lokala marknaden och vi har haft mycket stor nytta av att många av våra butiker är stora paketombud. Vi kommer därför fortsätta att utveckla samarbetet med våra paketleverantörer.
Direkten ser nu över möjligheterna att driva obemannade butiker, eller kanske främst hybrider som är obemannade vissa tider på dygnet. Vi kommer påbörja tester av detta under första kvartalet 2022. Direkten kommer under året även satsa på att lyfta upp kategorierna på språng och dryck lite extra i sina butiker.

 

 saif

Saif Abdu-Rahman
Concepts & Partnerships manager, Nära Dej och Time

Arbetet med att ha en Semi-obemannad lösning för våra handlare har under året
intensifierats och slutförts för båda kedjorna samt rullats ut för Nära Dej. 
Pilot har inletts och slutförts för Nära Dej och är i slutfas för Time. Intresset är fortsatt högt bland handlare som vill komplettera sina öppettider med obemannat. För Nära Dej har intresset har som störst (än så länge) i landsbygd som kommer vara primära målgrupp.
Vi arbetar vidare med en fortsättning av kompetensutveckling.

 

pa melander

PA Melander
VD Privab Grossisterna/MyWay

Vi märkte en kraftig återgång till det mer normala när restriktionerna släpptes den 29 september. Det gick mycket snabbt och volymerna drog iväg åt det positiva hållet med en rykande fart. Vi har givetvis märkt av en tung period med stängda gränser, centrala avtal med biografer och flygplatser som är stängda. Vad som händer nu när restriktionerna nyss kom tillbaka har vi inget svar på i nuläget, det får visa sig.          Förhoppningsvis kommer vi inte till läget då det var som värst utan vi får hoppas på tredje dosen vaccin och ett mildare virus i form av Omikron.
Däremot så har vi på Privab en entreprenörsanda som har gjort att vi har klarat oss relativt bra då vårt bolag är uppbyggt på enskilt ägande grossister som vi står bakom med en ”hunger” som gör att vi hittar alternativa vägar på ett proaktivt sätt. Att vi är starka centralt och lokalt är nyckeln till vår framgång.
Vi ser att bostadsnära butiker och kiosker har klarat sig mycket bättre än butiker som ligger vid centralstationer mm. Till exempel har vår kedja MyWay klarat sig mycket bättre än många andra kedjor då de just ligger vid bostadsnära platser. Här har många så kallade B-lägen blivit A-lägen under pandemin och vice versa.
Detta tror jag kommer att leva kvar över tid då man kommer att tänka efter både en och två gånger innan man sticker och handlar det ”lilla” som man behöver för stunden. Varför inte göra det i den lokala kiosken istället för att ta bilen till köpcentrat? Det blir en fördel för plånboken och bättrar på miljön i form av minskade koldioxidutsläpp samtidigt som det bygger upp miljön och hållbarheten i samhället. Här måste vi alla hjälpas åt.
Jag är 100 procent övertygad om att convenience-handeln kommer att dra fördelar av pågående pandemi i framtiden. Den kommer att växa och vi på Privab kommer att växa med den.
Privab Grossisterna AB önskar avslutningsvis en God Jul och Gott Nytt År.

 

daniel lundh

Daniel Lundh
Grundare Lifvs


Vi valde att fortsätta vår expansion under pandemin och har haft stor framgång i det. Lifvs är en hybrid av convenience, närbutik och dagligvaruhandel på orter där vi behövs som mest. Att vi är så pass datadrivna när det gäller sortiment och kundanpassning, i kombination med vår hybridlösning, är receptet för oss. 
För all sorts retail så bör man digitalisera sig, erbjuda olika sätt att möta kunden och ha en smidigare checkout. Då står man bättre rustad som retailer vid en eventuell ny våg av pandemin. Att kundbeteendet har ändrats sig kan vi nog alla enas om inom all sorts retail. Allt går mot att kunden vill ha mer convenience.
Vi ser positivt på framtiden och kommer att växa på fler orter under franchise, där franchisetagaren utnyttjar vår teknik och erbjuder kunden riktig convenience.

 

edvin nara

Edvin Johansson

Grundare och ägare, AutoMat


Vi hade 13 butiker öppna vid utgången av 2020, från denna vecka är det 24 och nästa lördag är det 25, nästa tisdag 26. Sen kommer vi eventuellt eventuellt hinna med nr 27 i år också men det är inte helt givet.

 

eva kimborn heivert

Eva Kimborn Heivert

VD Circle K Sverige AB

Vi på Circle K har haft ett fantastiskt år på många sätt och det syns såväl i rapporten som känns i hela företaget att vi tagit ett krafttag runt vår position på marknaden. Jag är oändligt stolt över den laginsats som bland annat gjort att vi blivit utsedda till Sveriges bästa drivmedelskedja för fjärde året i rad samt att vi lanserat många spännande samarbeten och nya tjänster under året. Det visar att vi ständigt är i rörelse och alltid på väg framåt.
Jag ser med tillförsikt och optimism på hur vi på Circle K ska tackla de utmaningar och möjligheter som står för dörren, inte minst vad gäller hållbarhet och att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder och deras olika behov. Vi har alltid haft höga ambitioner i kombination med stort mod och kreativitet, och 2022 kommer inte att vara något undantag.

 

marie larsson bjurling preem
 
Marie Bjurling Larsson

Head of Concept & Category Marketing, Preem


I början av året påbörjade vi vårt samarbete med Espresso House och vi har sedan arbetat hårt och målinriktat med att rulla ut våra nya snygga kaffemoduler, barista stations, på i stort sett samtliga av våra 98 butiker. Nu kan vi erbjuda våra kunder en bredare kaffemeny med bland annat flat white och bryggkaffe som många av våra kunder efterfrågat. Samarbetet innebär att våra butiker blir ännu mer attraktiva fika- och mötesplatser och som ett led i detta har vi även breddat vårt fresh food och bake off-sortiment med ännu fler goda butiksbakade smörgåsar, baugetter och bullar. 
Vi har under året också sett över alla våra cafésittningar för att skapa lugna sköna miljöer för våra kunder att sitta ner, kanske jobba en stund och dricka sitt kaffe eller äta sin lunch.
När vi snart kan summera år 2021 så ser vi att det kommer bli ett betydligt bättre år än 2020 avseende både försäljning och TB trots ett vikande kundunderlag. Dryckesförsäljningen går riktigt bra där funktionella drycker utmärker sig mest och växer kraftigt mot 2020. Vanlig läsk utmärker sig även den och tillväxten inom dryckeskategorin är driven av en kombination av prishöjningar och stigande och stabil efterfrågan.
 Inom freshfood utmärker sig våra smörgåsar och bullar mest positivt och uppvisar en tillväxt men även korvförsäljningen är en vital del av kategorin där vi ser fin försäljningstillväxt mot 2020.
 Nästa år ska vi arbeta ännu mer med att bredda och förtydliga vårt hållbara sortiment på våra stationer, och vi för spännande diskussioner med nya tänkbara samarbetspartners för att stärka vårt erbjudande och driva mot Preems övergripande mål om klimatneutralitet år 2035. Här ingår såklart också vår stora satsning inom elektrifiering där ambitionen är att årligen utrusta 15-25 stationer med supersnabbladdare och att Preem ska ta positionen som ledande energileverantör längs våra vägar för både privat, lätt och tung trafik. 
 Vill passa på att önska alla en riktigt God Jul och ett lönsamt och framgångsrikt 2022!

 

stefan

Stefan Samuelsson

Retail Manager, St1 Sverige

Det finns ett stort värde med en rapport som CSS tar fram. Den belyser storheten och värdet av servicehandeln, inte bara som en bransch och industri utan också som ett samhällsvärde.
De arbetstillfällen som skapas och de skatteintäkter som bidrar till samhällets välstånd är en självklarhet som kanske inte behöver nämnas, men bekvämlighet, och kanske ibland nödvändighet ur ett konsumentperspektiv, är värt att trycka på mer än en gång. När andra har stängt har vi öppet. När andra finns i stora centraliserade enheter finns vi lokalt och lättillgängligt.
Där de som har bråttom till jobbet eller dagis, eller de som arbetar nattskift för att skydda vårt samhälle, eller de som är på väg, eller de som inte kan ta sig så långt från där de bor och verkar.
Det hjälper dock inte med att vi konstaterar värdet av branschen om inte kunderna tycker detsamma. Därför måste vi ge kunderna ett större värde än vad andra kan ge. Vad det innebär är kanske en ”tiotusenkronors-fråga” och det finns ingen ”silverbullet” som ger ett enkelt svar på frågan. Men det är denna frågeställning som vi på St1 jobbar med. Nästa månads försäljning och lönsamhet gäller hela tiden för överlevnad, men det är de långsiktiga lösningarna som kommer att skilja vinnare från förlorare.      
Vi har pratat mycket om pandemin och följt dess effekter, som till exempel att trafikbutiker som finns utmed väg har haft en negativ påverkan av mindre resande i tjänsten osv. Vi har sett att e-handeln och hemkörd mat ökat. Men detta är inte långsiktiga fenomen varför man måste läsa resultaten av rapporten såväl för förståelse om den aktuella situationen som i det längre perspektivet. 
Ett litet exempel handlar om e-handeln som har ökat under pandemin. Det finns såklart logiska skäl till detta. När det gäller dess långsiktiga utveckling är jag övertygad om att e-handeln måste börja ta betalt för transporterna, och avseende transporterna måste klimatnyttan bli betydligt effektivare och bättre än idag. Logistiken kring e-handel måste milt sagt ifrågasättas.
St1 med Välkommen in och PLOQ-butikerna har generellt klarat sig bra under pandemin, med variationer utifrån lokalisering av butiker, och vi ser en bra utveckling under 2021.
Vi hoppas givetvis att de sentida restriktionerna nu inte förstärks med negativa effekter.
I det längre perspektivet ser vi med tillförsikt fram emot att utveckla verksamheten proaktivt och positivt i linje med våra strategier. Vi har bestämt oss för att för att tillhöra vinnarna.     


Sammanställt av: GUNILLA PIHLBLAD

Här kan du ladda ner hela rapporten.