Skip to main content

Circle K först ut i branschen med mobilbetalning för företagskunder

circle k

Nu lanseras mobilbetalningar för Circle Ks företagskunder, vilket är ytterligare ett sätt för företaget att göra det enklare och smidigare att vara företagskund hos dem.

Att kunna betala sin tankning med mobilen har många fördelar, förutom att det gеr ännu snabbare och enklare för kunden. Via appen Circle K PRO finns en karta över alla stationer och vilka drivmedel som erbjuds på varje station. Man behöver inte komma ihåg pinkoder och inga betalkort behövs vid tankningen. Dessutom samlas företagets köp på samma faktura.

- Enkelt är ett ledord vi alltid arbetar efter, och med den här lösningen är vi först på marknaden med att kunna erbjuda mobilbetalning av drivmedel även för våra företagskunder. Vi har testat detta på flera marknader i Europa med gott resultat och hoppas att det ska tas lika väl emot av våra svenska företagskunder, säger Marie Nilsson, Senior Manager Customer Engagement, på Circle K.

Fцr att komma igång och betala sin tankning med mobilen behöver företaget registreras i Circle Ks Kundportal på hemsidan, därifrån kommer företaget åt Mobilbetalning. När registreringen är gjord kan företaget bjuda in alla sina förare via instruktionsmail, och det är enkelt att komma igång redan samma dag. För företaget finns en smidig översikt över samtliga transaktioner i Kundportalen och dät hanteras även all administration kring vilka som ska anslutas till Mobilbetalning.

- Vår Kundportal är uppskattad av våra företagskunder eftersom den gör det enkelt att administrera och vara kund hos oss. Via portalen kan kunderna själva hantera vilka förare som ska kopplas pе Mobilbetalningar och där följs även transaktioner upp smidigt. Det mesta hanteras digitalt men givetvis finns också personlig support lätt tillgängligt när det behövs, avslutar Marie Nilsson.