Skip to main content

Nästan varannan handlare utsattes för brott under den senaste månaden

520

Per Geijer är säkerhetschef på Svensk Handel. Foto: Svensk Handel

 

Svensk Handels Säkerhetsindex, som sammanfattar butikernas brottsutsatthet, ökar med sju procentenheter från förra mätningen, till 48 procent.

– Resultaten är föga förvånade. Visserligen såg vi en minskning av Säkerhetsindex i den senaste mätningen, vilket dock bör ses som ett hack i kurvan. Över en längre tid går det att se en tydlig ökning. Brottsligheten är alltjämt en av handelns absolut största utmaningar, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

I Trygghetsbarometern noteras en kraftig ökning av andelen handlare som drabbats av stöld under den senaste veckan, från 29 till 41 procent.

– Ser vi tillbaka vet vi med oss att de senare månaderna på året ofta är mer stöldtunga. Föregående år skedde förvisso en minskning, men det var också mitt under några av pandemins värsta månader, säger Per Geijer.

 

Bedrägerier mot handlare ökar

Under hösten och vintern har det rapporterats om allt fler bedrägeriförsök mot såväl allmänhet som handlare, något som även ger utslag i Trygghetsbarometern, där en ökning från 10 till 16 procent noteras.

– Bedrägerier i fysisk butik fortsätter att gäcka svenska handlare, men på senare tid ser vi även att kriminella element riktar in sig på digitala bedrägerier i form av phishing och ransomware. Kunskapen kring hur man undviker att bli drabbad är fortfarande relativt låg och brott likt dessa behöver tas på betydligt större allvar, avslutar Per Geijer.