Bättre folkhälsa med lärdomar från Japan?

pmi500

Foto: Philip Morris International

WHO uppskattar att det finns över 1 miljard rökare i världen, och att det antalet kommer förbli oförändrat fram till 2025. Japan är ett bra exempel på hur utvecklingen rör sig från traditionella tobaksprodukter till nya niktotinprodukter som e-cigaretter och heaters. Studier visar på minskad cigarettförsäljning som ett resultat av att nya produkter lanserats. Innebär det också bättre folkhälsa?

Philip Morris International lyfter fram utvecklingen i Japan som ett intressant exempel. De senaste åren har cigarettförsäljningen i landet minskat och många rökare har, trots att det inte finns någon egentlig uppmuntran från den japanska staten, gått över till nya nikotinprodukter som e-cigaretter och heaters. Nedgången är ett direkt resultat av att nya alternativa tobaksprodukter introducerades i landet för ett antal år sedan, och nu har cirka 20 procent av marknaden.

Flera studier som genomförts i Japan har försökt hitta olika förklaringar till nedgången, som prissättning och lagstiftning. Man fann det dock svårt att förklara den minskade cigarettförsäljningen bara utifrån de kriterierna. Istället såg man en koppling mellan de faktum att den totala cigarettförsäljningen sjönk med 34 procent mellan 2015 och 2019, medan försäljningen av bland annat heaters istället ökade stort under samma tid. Slutsatsen blev att introduktionen av nya tobaksprodukter sannolikt bidragit stort till den minskade cigarettförsäljningen. 

Varje år dör cirka åtta miljoner människor i världen av bland annat cancer och hjärtsjukdomar till följd av rökning. Självklart är den bästa lösningen att sluta röka, men trots riskerna så väljer många att fortsätta. En vanlig missuppfattning är att det är niktionet som orsakar de flesta rökrelaterade sjukdomar. Visserligen är det beroendeframkallande och ohälsosamt, men det största problemet är de giftiga kemikalier som genereras när tobaken bränns vid höga temperaturer. Då produceras aska, tjära och rök som innehåller höga halter av skadliga och giftiga kemikalier. Heaters värmer istället upp tobaken precis tillräckligt för att frigöra en nikotinhaltig tobaksånga, och man undgår då att få i sig de kemikaler som uppstår när man bränner tobaken.

Sveriges regering har ställt sig bakom det som kallas Tobacco Endgame vilket har som mål att mindre än 5 procent av befolkningen ska röka dagligen år 2025. I dag är den siffran 8 procent. Frågan är om Sverige kan nå det målet. Philip Morris International menar att man utifrån de studier som gjorts i Japan kan dra värdefulla lärdomar för folkhälsan. Alternativ till cigaretter bidrar till bättre hälsa. Nedgången i cigarettförsäljningen i Japan kan bör fungera som inspiration för andra länder att sträva efter samma mål, nämligen att minska konsumtionen av cigaretter. Och då behövs det uppenbarligen finnas bra alternativ.

Text: ANN HEDLUND

Källa: Philip Morris International 


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

c/o Företagarna | 106 67 Stockholm  |  Besöksadress: Rådmansgatan 40
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.