Skip to main content

EU förbjuder färgämne i godis, läsk och glass

Det vita färgämnet titandioxid (E171) ska inte längre vara tillåtet som tillsats i livsmedel inom EU, då man inte kan utesluta att det orsakar skador på kromosomer. Det är dock tillåtet att tillverka och släppa produkter med ämnet på marknaden under en övergångsperiod, fram till 7 augusti i år.

Det vita färgämnet har varit godkänt som livsmedelstillsats, men godkännandet för tillsatsen och färgämnet i mat tas nu bort av EU. Orsaken är att den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa gjorde en ny bedömning 2021, där de konstaterade att titandioxid inte är säker att användas som tillsats i mat.

Som en följd av den nya bedömningen har EU beslutat att godkännandet för tillsatsen tas bort. Eftersom Europeiska Unionens råd och Europaparlamentet inte hade några invändningar mot förslaget har ändringen nu publicerats i förordning (EU) nr 2022/63 av den 14 januari 2022.  Förordningen träder i kraft  den 7 februari 2022.

Under en övergångsperiod på sex månader, kan leverantörer fortsätta marknadsföra och sälja titandioxid som tillsats till livsmedel, men från och med 7 augusti 2022 får titandioxid inte längre användas i livsmedelsproduktion. Produkterna får därefter finnas kvar på marknaden till och med datumet för deras minsta hållbarhetstid eller sista förbrukningsdag.