Skip to main content

Per ser tillbaka på sina 57 år i servicehandelsbranschen

Per Hök är något av en veteran. Under sina cirka 57 år i branschen har han både upplevt och hunnit med en hel del. Han har varit ägare till flera butiker och varit engagerad i olika branschföreningar. Som konsult har han hjälpt andra butiksägare med utveckling, lönsamhet och bokföring. Det är något av allt som finns med på Pers CV, men allt började med en tobaksaffär på Såggatan i Majorna 1965.

Pers första tobaksbutik låg i Majorna i Göteborg, och kunde stoltsera med en butiksyta på hela 15 kvadratmeter. Under åren som följde utökade Per antalet butiker och öppnade också på Älvsborgsgatan, Stampgatan och Axel Dahlströms Torg. 1974 hade Per sålt alla butikerna förutom Högsbo Tobak på Axel Dahlströms torg. Året efter köpte han Konfekthuset på samma torg. Lokalerna slogs ihop för att få större butiksyta och man kunde därmed bredda sitt sortiment till att även innefatta frukt och konfektyr. Denna butik drev Per sen fram till 1997 när den såldes. 

 

img 4074

Butiken på Axel Dahlström Torg för ganska länge sedan nu. 

 

Under de år som Per drev butik så utvecklades också spelet. - När jag började 1965 var tipsmottagningen både tidsödande och arbetsam, med en apparat som man manuellt fick trycka på för att stämpla kupongerna. Tipsmottagningen pågick fram till onsdagen i veckan, och sedan fick jag åka in före klockan 21:00 och redovisa det hela till tipstjänst distriktskontor, säger Per.

Han berättar vidare att penninglotter var den enda lotten som fanns vid den här tidpunkten. Den såldes den 15:e i varje månad med en begränsad tilldelning, som tog slut på någon dag. Tipsmottagningen förenklades under åren som följde, för att sen blomma ut med terminalerna som kom på åttiotalet.  Per menar att det var ombudens bästa period när Lotto, Oddset och trisslotter lanserades.

Hästspelet kom igång i början av sjuttiotalet. Till en början stämplades bongarna för hand. När Totomaten kom i mitten på åttiotalet gjorde den arbetet betydligt lättare. - Som ombud hade vi vår lönsammaste period under åttiotalet, säger Per.

Det som han minns som tråkigast under alla sina år som butiksägare var inbrotten som kostade pengar och tog tid. Redan 1967 fick han erfara sitt första inbrott. Tjuvar sågade upp golvet från källaren i hans butik i Majorna, och tog sig in och stal hela tobakslagret. 

- Vi hade inget larm på den tiden, säger han. 

På åttiotalet hade han ytterligare ett inbrott, då i butiken på Axel Dahlströms Torg. 

- Det var i samband med en kraftig prishöjning på tobak, och jag hade ett jättestort lager i butiken som inte fick plats i mitt säkerhetsskåp. Tobaken hade jag gömt i källaren under affären. Affären var larmad, och det var också trappan ner till vårt kontor och lager. I källaren hade vi dock inget larm, och där hade då inbrottstjuvarna sågat upp en brandjärndörr och tagit all tobak.

- Jag tror att det var någon som hade tipsat om tobaken. Själv var jag i Spanien när de ringde på morgonen och berättade om inbrottet. Jag minns att jag mådde väldigt dåligt, eftersom jag förstod att försäkringen inte skulle gälla.

Per berättar vidare att någon hade tipsat polisen om en bil som lastade in svarta plastpåsar, och den personen hade dessutom varit vaken nog att notera bilnumret. Detta ledde polisen till en lägenhet i Frölunda, och när man åkte dit fann man all den stulna tobaken. Per kunde hämta tillbaka allt som stulits efter några veckor.  - Jag hade tur vid det inbrottet, säger han.

 

img 4078

Per hjälper en kund i butiken.

 

Han säger att han för det mesta haft tur även med sin personal, bortsett från några få undantag. - Det var ofrånkomligt när vi hanterade mycket kontanter. Jag fick genomföra ständiga kassakontroller för att motverka stölderna.

Vid sidan av att driva butik har Per också varit engagerad i branschen på många andra sätt genom åren. Det började med att han blev medlem i Tobakshandlareföreningens styrelse 1970, och hade uppdrag som kassör och vice ordförande fram till 1982. 

I mitten av åttiotalet blev han, av Tobakshandlareföreningens Riksförbund, utsedd att tillsammans med cirka 25 andra personer bli så kallad ”Pilot”. Syftet var att utbilda sig inom försäljning, marknadsföring och ekonomi för att sedan förmedla kunskaperna till kollegor i branschen.

1997 blev Per vald till ordförande i den förening som bildats efter att man slagit ihop Konfektyrhandlare och Tobakshandlare. Året efter får han i uppdrag att utreda förbundets framtid. Det mynnade ut i ”Vision 2000”, vilken ledde till en sammanslagning av flera branschförbund (inom tobak, kiosk och korv) och att Spel & Servicehandlarnas Riksförbund bildas 2001. Det är alltså föregångaren till dagens branschorganisation Convenience Stores Sweden. Däremellan har förbundet också gått under namnet Svensk Servicehandel & Fast Food. Branschorganisationens historia går dock tillbaka ändå till 1908.

Sedan slutet av nittiotalet har Per hjälpt butiken Vinnarhålet i Angered i Göteborg. Först som konsult för att få företaget lönsamt, men han har också hjälpt till med butiksarbete samt skött betalningar och bokföring. Per har även hjälpt andra butiker med utveckling under åren, samt stöttat vid butiksförsäljningar.

 

img 4114

Per Hök

 

- Det roligaste med att driva butik var såklart alla kunder och kollegor man fick träffa under årens lopp, säger Per. Han skrattar åt minnet av en anställd som skulle skriva en skylt till butiken med ett erbjudande på. På skylten skulle det stå ”Pipa 69 kronor”. Den anställde hade dock skrivit fel och på skylten stod att läsa ”Pippa 69 kronor”. Hursomhelst så gjorde skylten succé i butiken och gav upphov till många goda skratt. 

- Jag älskade att sälja varor och exponera, något som var tacksamt att göra genom vårt breda sortiment med frukt, konfektyr, tobak, tidningar, pappersvaror och spel, säger han.

- Det har varit fantastiskt att se den utveckling som har skett under de här 57 åren, från att ha varit renodlade tobaksbutiker med varuförsäljning till dagen butiker med tonvikt på olika tjänster. Jag tror att vår bransch har en god framtid om man är lyhörd för kundernas förväntningar på vad de önskar finna i våra butiker, avslutar Per. 

 

Text: ANN HEDLUND / MARIA MANNEBRATT

Foto: Privat