Skip to main content

Gamla kylskåp får nytt liv i de ikoniska Första Hjälpen-stationerna

i3521udawivc6kpvifrq kopia

Foto: Orkla

 

Cederroths gröna First Aid-stationer med plåster och Första Hjälpen-material finns på nästan varje arbetsplats i Sverige. De kommer nu att börja tillverkas av plasten från gamla kylskåp och frysar istället för att använda ny plast, och på så sätt minskas koldioxidutsläppen med 300 ton per år.

När kylskåp och frysar återvinns sorteras olika plaster ut. Cederroth First Aid kommer använda en av plasterna, ABS, i sina nya Första Hjälpen-stationer. Det innebär att 100 ton ABS-plast kommer få nytt liv.

- Som marknadsledare har vi ett stort ansvar gentemot våra kunder att minska miljöpåverkan från våra produkter i hela värdekedjan. Orkla har som mål att byta ut minst hälften av all plast till återvunnen eller förnybar plast senast 2025. Vi började där vi har som mest påverkan och störst möjlighet till förändring, i våra Första Hjälpen-stationer, säger Marie-Louise Stenhammar, internationell Brand Manager på Orkla Wound Care.

Metoden att utvinna ny plast från gamla kylskåp görs i samarbete med ett återvinningsföretag som är specialiserat på att återvinna just plast från kylskåp. På återvinningsanläggningen sorteras först plasten och fördelas i mindre bitar och tvättas. Därefter separeras plasten från andra material som metall, trä och damm. Slutligen smälts plasten ner och återskapas till granulat som används för att tillverka nya plastprodukter.

- När man ger sig in ett så här stort projekt stöter man på flera utmaningar som vi fått lösa längs vägen. Att säkerställa tillgången till återvunnen plast av bra kvalitet har varit en utmaning. Då det är många färgvariationer i återvunnen plast har en annan utmaning varit att få till vår ikoniska gröna färg i den nya plasten. Det har varit väldigt roligt att jobba fram det här resultatet. Och det har varit så värt det, för miljövinsterna är stora, säger Marie-Louise Stenhammar.