Skip to main content

Privab fortsätter digitalisera för ökad lönsamhet i hela kedjan

skarmavbild 2022 03 04 kl. 14.38.03

 

Privab Grossisterna fortsätter sin digitaliseringsresa vars slutliga mål är en ökad lönsamhet för alla inblandade i kedjan, från leverantörer till kunder och konsumenter.

- Vi bygger för framtiden samtidigt som vi bibehåller vår flexibilitet. På så vis blir vi starka både centralt och lokalt, säger vd PA Melander.

Att satsa på en ökad digitalisering ser Privab som en självklarhet. Som exempel har man redan gjort aktivitetsbladet Aktuellt, som går ut till 6 000 kunder, helt digital.

Lika självklar som digitaliseringen är för Privab, är flexibiliteten något som servicehandelsgrossisten byggt upp hela sin affärsidé på. Att kunna mötas personligen eller via telefon är inget som man tummar på, säger PA Melander och förklarar vad man jobbar med just nu.

- Vi byter hela vårt affärssystem för att kunna följa upp våra interna funktioner ännu bättre, samtidigt som det betyder en ökad service för våra kunder. Delar av detta är redan i gång och till halvårsskiftet räknar vi med att alla våra grossister är med i det nya systemet.

Privab etablerar nu också ett helt nytt samarbete för att kunna erbjuda sina MyWay-butiker möjligheten att helt eller delvis kunna driva sina butiker obemannat. Partner i detta samarbete är kedjan 24-Sju och man hoppas kunna påbörja tester inom kort.

Privab omsätter idag runt 1,5 miljarder och då det gemensamma målet inom närtid ligger på 2 miljarder, måste företaget fortsätta med att vara proaktiva och hitta nya kanaler.

- Det visar inte minst framgången med vårt koncept inom Pick&Mix, GOTTMIX. Vi är marknadsledande inom kategorin lösvikt och under 2021 var vi uppe i 11 500 ton, där hälften av volymen ligger i GOTTMIX med runt 450 butiker, säger PA Melander och berättar att stora delar av butikerna finns inom dagligvaruhandeln.

I Privabs tillväxt inom kategorin lösvikt, kan företaget nu stolt presentera Liseberg som ny kund med ett liggande treårsavtal.

Slutligen vill PA Melander nämna det arbete som Privab gör med Stockfiller, en portal som möjliggör kompletteringshandel för produkter som inte är listade i dagligvarukedjornas egna system. Man har lagt upp ett hundratal artiklar som man beställer via Stockfiller från Privabs lager runt om i landet.

- Där är vi i ett inledningsskede och ser en stor potential i och med att vi har en väldigt bred kundbas. Servicehandeln är grunden och möjligheterna inom dagligvaruhandeln är stora. Vi finns där redan idag med GOTTMIX och ser Stockfiller som ett utmärkt komplement för att nå den tillväxt som vi strävar efter. Här har vi bland annat lagt upp vårt eget varumärke BITEZ som har börjat rulla på bra med försäljning ut till våra konsumenter.

Framtid och service är Privab Grossisternas ledord och den målinriktade digitaliseringen rullar vidare mot nya hållplatser, avslutar PA Melander.

zukg0ftl2sd2rbgq1uei kopia

PA Melander