Skip to main content

Tekniktrender i vår bransch 2022

skarmavbild 2022 03 13 kl. 11.47.49

Foto: Bitcoin ATM

Den tekniska utvecklingen går fort, så även inom vår bransch. I USA lyfter man fram några teknikområden som man menar kommer dominera och få en central roll inom convenience-branschen under året. Det handlar i huvudsak om obemannade kassor, robotteknik och kryptovaluta.

Vår amerikanska motsvarighet, Convenience Stores News USA, tar upp frågan om teknikens utveckling och hur det påverkar vår bransch. För att få veta mer har man talat med några av de stora teknikföretagen i branschen om vilka trender de förväntar sig kommer att påverka oss mest under det kommande året. 

Obemannde kassor

Obemannade kassor, eller friktionsfria kassor om man så vill, fortsätter att vara i fokus bland både kedjor och leverantörer.

- Allt du kan göra för att ta bort friktion från kundupplevelsen är värdefullt, säger Jeff Bradbury, marknadschef på Hughes Network Systems.

Det finns flera olika typer av friktionsfri teknik som används av kedjorna idag. Amazon Go-modellen använder en telefonapp tillsammans med kameror och hyllsensorer. Andra lösningar använder sig av RFID-taggar, varav några gör det möjligt för kunden att förbeställa på sin telefon antingen i butiken eller innan de går in i butiken. Vilken typ som är "rätt" beror på vilket företag det är.

- Oavsett hur de väljer bör det vara en återspegling av varumärket. Amazons lösning är elegant. 7-Eleven's är enkelt och direkt. Var och en är lika relevant för just det varumärkets kundupplevelse, menar Bradbury.

 

hq gooods 63a1185visualite small medium

Obemannad butik

 

David Wilkinson, vd för NCR Retail i USA, säger till Convenience Stores News USA att de svårigheter man har i branschen idag med att hitta personal är det somi huvudsak driver på förändringen i butiks- och kassavärlden.

- Varje steg som tas i övergången till självutcheckning motsvarar väldigt mycket pengar i arbetskostnad, pengar som istället kan gå tillbaka till butiken för andra ändamål, säger han.

NCR är ett av de ledande företagen globalt inom installerad självutcheckning, enligt Wilkinson. Handlare kan minska sina kostnader med 20-30 procent, vilket ger stora kostnadsbesparingar när självutcheckningen används av fler än 80 procent av kunderna, säger han. Och utvecklingen i världen ger valet till kunden. 

- Jag tror att snart spelar det inte någon roll vilken typ av kassa du har. Det blir vad kunden väljer. Självutcheckning, mobil eller genom att aktivera en app i din bil, menar Wilkinson.

Robotteknik

Robotteknik är också något som kommer bli allt vanligare i vår bransch. På den senaste NRF-mässan (National Retail Federation) i New York i januari visades en imponerande mängd robotteknik, enligt Jeff Bradbury.

- På mässan fanns fler demonstrationer av fullt utvecklade idéer, och dessutom fler utställare än vanligt inom området, säger han till CSN USA.

 

colourbox26855715 kopia

En syn som kommer bli allt vanligare?

 

Bradbury menar också att detta återspeglar branschens erkännande av robotautomation inom detaljhandeln, och att han tror det kommer att växa mycket snabbt inom en snar framtid. Möjligheterna är enorma för detaljhandlarna eftersom robottekniken erbjuder förbättrade leveranstider, flexibilitet och minskade kostnader. Bland annat så kommer ”arbetstiden” kunna fördelas om till andra mer kundinriktade användningsområden. Personalen behöver inte längre stå bakom kassan, utan kan istället hjälpa kunderna ute i butiken. Naturligtvis behöver butiken också en digital infrastruktur som kan stödja all denna teknik, menar Bradbury.

Kryptovaluta

David Wilkinson tror att det finns ytterligare ett stort område inom detaljhandeln som kommer att förändras av tekniken, och det är betalningar. Och då pratar han specifikt om kryptovaluta. Han hänvisar bland annat till att NCR nyligen köpt LibertyX, som är en leverantör av kryptovalutaprogramvara.

Detta köp, menar Wilkinson, påskyndar NCR:s förmåga att snabbt leverera en komplett digital valutalösning till sina kunder, inklusive möjligheten att också köpa och sälja kryptovaluta. LibertyX digitala valutalösning används i bankomater, kiosker och kassasystem idag. Särskilt för unga människor håller bitcoin på att bli en annan form av betalning, säger Wilkinson.

Konsumenternas positiva gensvar på obemannade kassor har sammanfallit med kryptovalutans ökande popularitet. Ett exempel på det är Circle K:s satsning på så kallade krypto-bankomater i USA under det senaste året. Drygt 700 Circle K-butiker i 30 amerikanska stater erbjuder nu sådana automater, vilka tillhandahålls av Bitcoin Depot, och här kan kunderna köpa mer än 30 olika kryptovalutor.

 

silver and golden bitcoins close-up, cryptocurrency symbols

En valuta främst för de unga?

 

Samarbetet mellan en av världens största convenience-kedjor och den ledande operatören av krypto-bankomater som inleddes 2020, visade sig vara en vinnande kombination trots coronapandemin. Eller ska man kanske säga tack vare?

Medan coronapandemin bidrog till minskad försäljning för den totala detaljhandeln i USA, så ökade försäljningen för convenience-butiker till rekordhöga 255,6 miljarder dollar 2020 när kunderna valde att besöka sina lokala butiker för sitt dagliga shoppingbehov, enligt NACS USA (National Association of Convenience Stores).

Matt Hieb, vice vd för global upphandling på Circle K, säger i en intervju med amerikanska Retail Customer Experience att:

- Våra butiker formas av det samhälle vi verkar i, och att ha krypto tillgängligt för försäljning ger kunderna en bra anledning att besöka just våra butiker. Det ger oss en stark position i en snabbt växande kategori, vilket ger oss en bredare kundbas. Genom partnerskapet med Bitcoin Depot har vi ökat möjligheten att tillgodose kundernas både nuvarande och framtida behov.

Text: Ann Hedlund

Källa: Convenience Stores News, USA