Skip to main content

Drivmedelsstationer i glesbygd får stöd

skarmavbild 2022 03 18 kl. 15.31.33

I syfte att säkerställa tillgången till försäljningsställen för drivmedel i landsbygdsområden där servicen är gles, så har regeringen beslutat om en förordning om statligt stöd. Redan till sommaren ställs hårdare krav på bensinstationer, då rörledningar under jord ska säkras mot rost och fukt för att inte orsaka skador på miljön. De bensinstationer som som måste göra stora investeringar för att uppfylla dessa nya krav kan alltså få bidrag för det.

Den 1 juli 2022 träder nya regler för bensinstationer i kraft. Kraven som ställs för att undvika spill och skador på miljön är givetvis bra ur ett miljöperspektiv, men det kommer innebära stora investeringar för enskilda mackägare. För glesbygden är macken ett viktigt nav i vardagen, men då lönsamheten på drivmedel inte är så stor så kanske ägaren väljer att hellre lägga ner macken än att investera. 

Regeringen har tidigare aviserat en budgetsatsning på 75 miljoner kronor årligen för 2022 och 2023 i syfte att små drivmedelsstationer i vissa landsbygdsområden ska kunna genomföra investeringar som förhindrar att brandfarlig vätska läcker ut och orsakar skada på miljö eller risk för brand.

– Utmaningarna för små drivmedelsstationer i gles- och landsbygder kan vara stora, både avseende regler och kostnader. Genom denna satsning kan nätet av drivmedelsstationer bevaras och stärkas, och därmed öka möjligheterna att bo, leva och verka i alla delar av vårt land, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att förordningen riktas till de som är i behov av stöd för att kunna genomföra de investeringar som är nödvändiga för att uppfylla kraven i en föreskrift från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det handlar i huvudsak om att genomföra åtgärder för nedgrävda rörledningar i mark så att de är korrosionsskyddade. Enligt den nya förordningen får stöd lämnas med upp till 85 procent av kostnaden för investeringen. Vidare kan förskott beviljas med upp till 80 procent av det förväntade stödet.

Förordningen träder i kraft den 19 april i år.

Text: Ann Hedlund

Källa: Regeringens pressmeddelande