Skip to main content

Circle K största leverantör i nytt ramavtal med Adda

cgg2ndawph67hrxsbeds kopia

Foto: Circle K

Sveriges kommuner och regioner kommer under 4 år framåt att huvudsakligen att kunna avropa tjänster från Circle K utifrån ett nytt avtal som startar den 25e mars. Avtalet ligger i framkant och driver hela branschen till att bli mer hållbar.

Adda inköpscentral upphandlar och förvaltar ramavtal för 80 procent av Sveriges kommuner och regioner samt kommunala bolag. Totalt är det ca 1100 kommuner, regioner och kommunala bolag som ingår i det nya avtalet. Circle K blir huvudleverantör till nära 70 procent av dessa, främst tack vare sin tillgänglighet och bredd av biodrivmedel, biogas och snabbladdning. Det innebär att bolaget kommer att vara leverantörer till cirka 770 kommuner, regioner och kommunala bolag. 

- Vi är otroligt stolta över att ha fått ökat förtroende som leverantör till Sveriges kommuner och regioner, några av de viktigaste funktionerna som vårt samhälle vilar på. En stor anledning till att Circle K blev huvudleverantör i upphandlingen är vår transparens och effektiva hållbarhetsredovisning, något vi vet att våra kunder generellt har mycket goda erfarenheter av i sin gröna omställning, säger Christian Svensson, Senior KAM på Circle K.

Just hållbarhet är något som stått i fokus under upphandlingen. Den miljörapportering som Circle K kan erbjuda ger kontroll på kundens klimatpåverkan och blir en av grundstenarna i samarbetet där Circle K på olika sätt kan underlätta den gröna omställningen. Vidare har upphandlingen ställt höga krav på såväl interna rutiner som hållbarhetskrav vid inköp av drivmedel. Detta ligger helt i linje med Circle Ks ambition.

- Vi har redan högt ställda planer för utbyggnad av ultrasnabbladdare för såväl tung som lätt trafik och erbjuder hela bredden av förnybara drivmedel. I avtalet med Adda ingår även löpande rådgivning om vad vi ser på marknaden i syfte att tillsammans göra Sveriges kommuner och regioner mer hållbara, fortsätter Christian Svensson.

Från Addas håll ser man flera fördelar med ett utökat samarbete, i synnerhet när det gäller hållbarhet.

- Vi är glada att ha Circle K som fortsatt leverantör på avtalet. Kunderna har högt ställda krav kring hållbara drivmedel som kan bidra i omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Vi har ställt drivande hållbarhetskrav i vår upphandling kring såväl hållbara leveranskedjor som klimatprestanda på råvaror. Bland annat är den HVO100 som säljs via avtalet fri från palmolja och PFAD. Vi har premierat leverantörer med ett drivande arbete kring transparens och spårbarhet i leveranskedjan. Även lagstiftningen driver på i en hållbar riktning, säger Ylva Svedenmark, hållbarhetsstrateg på Adda inköpscentral.