Skip to main content

Ljus framtid för trafikbutiker

st1 

Ändrade köpvanor och konsumtionsmönster till följd av sviktande ekonomi har ännu inte satt någon prägel på varken kundflödet eller köpkraften hos bensinstationernas butikskunder. Istället ser stationerna en ökning och vädrar optimism inför framtiden.

Allt högre priser på drivmedel påverkar trafikvanorna, men kanske inte i den omfattning som många förutspått eller fruktat. Det högre bränslepriset medför dock att bilburna konsumenter får mindre pengar i plånboken att spendera rent generellt. Allmänna prishöjningar som en indirekt följd av ökade transportkostnader, samt minskad köpkraft på grund av ökande inflation, kommer förr eller senare att påverka konsumtionsvanorna. Men ännu har inte försäljningen av livsmedel och snabbmat minskat i trafikbutikerna.

Kundmötet

ST1 Sverige driver Shells bemannade stationer, 105 stycken, på den svenska marknaden.

- Vi märker snarare en ökad trafik till våra butiker. En förklaring är att många som besöker oss inte gör det för att tanka utan för att ta en paus och handla något energivande att stoppa i sig, förklarar Sofie Westman, chef Convenience Retail ST1 Sverige.

 

st1 sofie westman st1

Sofie Westman. Foto: ST1

 

Vilka inslag i ert erbjudande kan vara avgörande för att attrahera kunderna i en tid då många kan räkna med en ansträngd ekonomi?

- Vi fokuserar mycket på kundmötet, vi jobbar väldigt mycket med att försäkra oss om att den enskilde kunden blir sedd och får kvalitativt bra mat. Maten ska inte bara vara god, utan baseras på råvaror av hög kvalitet utifrån hållbarhet och lokal produktion. Kunderna värdesätter detta mervärde. Kvalitet, inte minst utifrån hälsoaspekten, och bemötande är det som vi känner driver kunder till våra butiker, säger Sofie.

Hon lyfter framförallt fram egenberedda produkter, som baguetter, focaccia och frukosterbjudandet som viktiga inslag för att attrahera och behålla kunder.

- Sallad är en annan produkt som kunderna verkligen uppskattar och i vår lanserar vi nya varianter med asiatisk touch.

Trots rådande optimism känner Sofie en viss oro inför framtiden.

- Det finns en osäkerhet med tanke på sviktande varuförsörjning, och att vi har aviserade prishöjningar från leverantörer som är på väg in. Det kan bli viktigt att vi prioriterar i våra satsningar för att fortsatt kunna hålla hög kvalitet i vårt sortiment. Vetet är en sådan vara där vi idag inte riktigt vet om det kommer att uppstå varubrist.

Två år av tuffa förutsättningar till följd av pandemin, och nu Ukrainakriget, kan få både omedelbara och långtgående effekter på Sveriges ekonomiska situation och konsumenternas köpkraft. Vad lärde ni er av pandemin som ni kan ha nytta av i samband med eventuell ekonomisk kris till följd av Ukrainakonflikten?

- Vi insåg verkligen hur viktigt det var att hålla öppet och att trots restriktioner försöka möta kunderna. Mötet blev väldigt uppskattat trots att det inte kunde genomföras på ett normalt sätt. Det känns som om sociala möten växer i betydelse i samband med kriser av olika slag, avslutar Sofie.

Förändring

OKQ8 har 300 bemannade stationer bland sina totalt 743 på den svenska marknaden. Kedjan märker ingen nedgång i kundflödet till trafikbutikerna.

- Idag finns det många olika anledningar till att besöka en bensinstation. Långt ifrån alla kommer bara för att tanka, utan för att serva och tvätta bilen eller äta något. Allt fler upptäcker att det finns ett stort utbud av färdigmat och livsmedel på stationerna, säger Karin Hellgren, kommunikationschef hos OKQ8.

 

 okq8 karin foto petrus iggstromimg 2074

Karin Hellgren. Foto: OKQ8

 

I takt med att konsumtionen av fossila bränslen minskar, så växer den kommersiella betydelsen av andra intäktsvägar än drivmedel hos bensinstationerna.

- Butikerna är jätteviktiga. Vår bransch är i en stor omställning och för oss gäller att hela tiden öka attraktiviteten och intresset för att besöka oss, menar Karin.

OKQ8 har under senare tid lyft fram en rad tjänster i sin verksamhet.

- Intresset för hyrbil växer i takt med att allt färre äger egen bil. Uthyrning av släp som kan bokas och hämtas via mobiltelefonen, den tjänsten har vi idag på många obemannade stationer, säger Karin.

I trafikbutiken har en stark imageförändring pågått under många år. 

- Vi vässar utbudet av mat och dryck hela tiden. Vi ser att efterfrågan av ”functional food” ökar, och det har lett till att vi lanserat egna varumärket Kur för näringsrika drycker. De kunder som besöker bensinstationer idag har höga krav. De vill ha variation och fräsch mat som kan konsumeras i en fräsch miljö, menar Karin.

 

skarmavbild 2022 04 04 kl. 20.39.29

Kunderna vill ha variation och fräsch mat som kan konsumeras i en fräsch miljö. Foto: OKQ8

 

Ökning

Circle K har närmare 300 fullservicestationer i Sverige. Här säljer man, förutom bränsle och bilrelaterade tjänster, även livsmedel och mat. Kedjan har ännu inte märkt någon avmattning i kundflöde eller försäljning av livsmedel och färdigmat.

- Tvärtom upplever vi en ökning vilket till viss del kan förklaras av en lättnad i restriktionerna efter pandemin, men även ses som en konsekvens av att kunderna uppskattar vårt materbjudande och väljer att prioritera det framför andra utgifter, säger Johan Backman, Director Market Development hos Circle K:s svenska verksamhet.

 

 skarmavbild 2022 04 04 kl. 20.41.38

Johan Backman. Foto: Circle K

 

Circle K ser dock i likhet med konkurrenterna att anpassning av prisnivå blir nödvändig i takt med ökade inköpspriser.

- Största delen av vår försäljning handlar om produkter som kan konsumeras direkt, eller utgör en bas- eller kompletteringsvara inom livsmedel. Får vi en annan prissituation gäller att hitta enkla och hållbara lösningar för våra kunder. Just nu handlar det om att fylla på våra lager då varuförsörjningen framöver inte helt kan garanteras, säger Johan.

 

skarmavbild 2022 04 04 kl. 20.43.08

Det handlar om att hela tiden hitta enkla och hållbara lösningar för kunden när det handlar om måltider och livsmedel. Foto: Circle K

 

Ljus framtid

Genom transformationen från fossildrift till eldrift kan bensinstationerna hamna i en alltmer gynnsam situation. Det finns idag en tilltagande optimism inom branschen.

- Elbilarna behöver laddas och det öppnar upp för olika önskemål hos kunden under tiden bilen får laddning. Ett tydligt tecken på att laddningsförfarandet kan kopplas ihop med andra kundaktiviteter är McDonald´s satsning på laddstolpar, menar Daniel Hellström, docent i logistik och förpackningar vid Lunds Tekniska Högskola. Han fortsätter:

- Kedjan har lanserat en rad olika beställnings- och servicealternativ för de kunder som väljer att ladda bilen hos dem. 

 

 daniel hellstromjpg

Daniel Hellström tror på en ljus framtid för bensinstationerna. Konvertering till laddningsstationer för elbilar öppnar nya möjligheter, menar han. Foto: LTH

 

Daniel Hellström menar att bensinstationerna är inne på samma väg.

- Där har det hänt mycket under senare år, och de lägger större vikt på kundmötet nu än tidigare. Sannolikt kommer deras tjänsteutbud att breddas ytterligare i syfte att skapa mervärde för konsumenten. Det kan vara koppling till e-handel, leveranser, livsmedelsinköp, förtäring av olika slag med mera. Dessutom har stationernas butiksmiljö fått ett lyft, vilket indirekt skapar bra kundrelationer. I det stora hela handlar det om att få in vardagstjänster i konceptet så att kunden kan utnyttja tiden i samband med att bilen laddas, avslutar Daniel.

Text: Johan Erichs