Skip to main content

Första helt obemannade Nära Dej-butiken

Kundreportage i kundtidningen Servicehandel vÃren 2015.

 

I tidigare artiklar har vi berättat om Menigos projekt med att ta fram ett system så att Nära Dej- och Timebutikerna ska kunna vara mer eller mindre obemannade. Efter cirka fem månaders utvärdering, som fortfarande pågår, kommer man nu att öppna den första helt obemannade butiken.

Butiken i fråga ligger i skånska Yngsjö och öppnar inom kort. Ägaren heter Jesper Nordin och enligt Menigos försäljningschef för retail, Christoffer Granberg, pågår omprofileringen. Därför finns det inga bilder att visa just nu.

Hitintills har Menigos samarbete med teknikföretaget HonestBox lett fram till att ett antal kedjeanslutna butiker testat semi-obemanning. Här kan du till exempel läsa om Nära Dej i Klässbol: 

- Det har i första hand handlat om att stötta de butiker som har det lite tufft med ekonomin. Att man ska kunna ha öppet utan personal vissa tider på dygnet eller under året för att på så vis öka tillgängligheten för kunderna till en rimlig kostnad, säger Christoffer Granberg och berättar att man ser en tydlig utveckling.

- Omsättningen har skjutit i höjden vilket vi ser som ett tecken på att vår satsning har varit helt rätt. Både butiksägare och konsumenter är vinnare.

 

christoffer granberg

- Menigos butiker som hitintills testat lösningar för obemannat, har haft en positiv utveckling, säger Christoffer Granberg.

 

Att man nu gör en helt obemannad butik med Nära Dej-profil är ett upplägg som man kan likna vid till exempel Lifvskedjans koncept. Det vill säga utan ordinarie kassa och personal. Yngsjöbutiken blir därmed en helt ny medlem i Nära Dej.

- Det är bra att vi får en sådan parameter att jämföra med också. Det är viktigt att vi kan erbjuda butikerna lösningar på olika nivåer. 

Kommer det att bli fler obemannade?

- Det är planen. Men vi behöver först ha statistik så att vi kan ta datadrivna beslut. Om det fungerar och är  lönsamt, då finns det inga hinder för att etablera fler. Nu låter vi det rulla på fram till sommaren för att sedan se vad som blir nästa steg, avslutar Christoffer Granberg.

Text: Gunilla Pihlblad

Foton från Menigo