Skip to main content

Bluffakturor vanligaste säkerhetsproblemet för småföretagare

colourbox27957407_kopia.jpg

 

Antalet anmälda bedrägeribrott har de senaste tre åren minskat. Däremot följer inte fakturabedrägerierna samma trend utan de har istället ökat. Flera av de som drabbas är småföretagare, visar Ifs årliga småföretagarundersökning.

If har låtit Novus undersöka företagares upplevelser och attityd kring säkerhetsfrågor. I undersökningen tillfrågades 1 089 småföretagare runt om i landet.  

På frågan om vilken typ av skador eller incidenter som drabbat dem som småföretagare kom bluffakturor på första plats, motsvarande nästan var tredje (30 procent). På andra plats kom inbrott/stöld (15 procent) tätt följt av sjukdom eller personskada som lett till negativ påverkan på verksamheten (14 procent).

If har tagit del av statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) som visar att bedrägeribrotten sjunkit med cirka 20 procent mellan 2019 och 2021. Samtidigt har fakturabedrägerierna istället ökat med cirka 25 procent under samma tidsperiod.

 

colourbox8988459_kopia.jpg

 

Avsluta samtal direkt

Det är vanligt att fakturabedrägeri börjar med att du blir uppringd av en person som utger sig vara telefonförsäljare. Ett första viktigt tips är att aldrig ens påbörja ett samtal med en försäljare som du inte litar på. 

Vissa oönskade fakturor är endast erbjudanden, vilket då framgår i den finstilta texten. Rekommendationen är att bestrida även de fakturorna. 

Om det skulle dyka upp en faktura på något du inte beställt är det viktigt att du bestrider den så fort som möjligt. Detta för att inte riskera att fakturan går vidare till inkasso, eller Kronofogden.

Om bluffakturan skulle hamna hos Kronofogden kan det i värsta fall gå vidare till domstol. Kronofogden skriver att det därför är viktigt att även bestrida deras krav – om bluffakturan går vidare dit. 

Så här bestrider du en felaktig faktura: 

  1. Att bestrida genom brev är att rekommendera, men du kan också göra det via mejl eller fax.
  2. Ange fakturanumret i brevet. Det kan även vara bra att skanna in fakturan och bifoga den.
  3. Skriv kortfattat att du bestrider fakturan till exempel: ”Bestrider betalningsansvar – ej beställt” eller ”Bestrider betalningsansvar, har inte ingått avtal”. 
  4. Skicka bestridandet till den adress företaget uppgett på fakturan.
  5. Spara en kopia på fakturan, bestridandet och eventuella konversationer med motparten. Skriv även ner datumen på händelseförloppet för att kunna styrka detta i ett senare skede.  
  6. Polisanmäl händelsen.

Text: Gunilla Pihlblad