Skip to main content

150 år av kvalitet och service

kjell och calle unden

Kjell och Calle Undén

 

Att fira sin butiks 150-årsjubileum och se framtiden an med stor tillförsikt är verkligen inte alla förunnat. Frågan är om någon matchar Kjell och Calle Undén i Sundsvall som driver en premiumtobaksbutik och vars motto alltid har varit kvalitet och service.

Runt 1870 kom en man vid namn Gottfrid Östeman vandrade från Falun till Sundsvall. Han var en riktig entreprenör och startade flera olika verksamheter, bland annat G Östermans Tobaksaffär 1872. En av stadens vackraste och mest påkostade butiker i alla kategorier.

- Det finns flera dokument och bilder bevarade, säger Kjell Undén och berättar att en välkänd snickare från Härnösand inredde butiken som hade detaljer av bladguld.
- Förutom tobak sålde han lite fiskeredskap och annat förknippat med skeppshandel. Gottfrid byggde även upp en grossistverksamhet.

Butiken i fråga har legat på samma plats hela tiden, från starten fram till nu. Dock i ett nytt hus, då det gamla revs. Stans bästa läge, menar Kjell, vars svärföräldrar Ulla och Sune Berggren blev ägare till den under 60-talet. 1990 köpte Kjell och hans fru Lena ut övrig familj och har sedan dess drivit den med framgång. Sedan 25 år tillbaka också med sonen Calle. Lena, som är sjuksköterska, skötte tidigare bokföringen. Nu har Calle hand om den delen och är tillika firmans cigarrspecialist.

 

exterior sundsvall

På samma plats i 150 år även om det blivit en nytt hus under tiden. Sundsvalls Tobak är en modern premiumbutik med anor.

 

Detta med cigarrerna är en särskilt viktig del i framgångskonceptet. När Calle kom med i bolaget föreslog han att de skulle satsa mer på denna produktgrupp. Sundsvalls Tobak är nu en av de få certifierade Havana-återförsäljarna i Sverige och Calle har varit på flera studieresor till Dominikanska Republiken samt på olika internationella cigarrevent. Sedan 25 år driver man också en egen cigarrklubb i butikens regi. Där har man provningar med olika teman och kopplar gärna ihop cirgarrerna med andra flytande njutningsvaror. Man planerar just nu för en resa till Kuba med klubben.

Kjell Undén är utbildad jurist och jobbade tidigare inom mediabranschen. När han blev tobakshandlare var det naturligt för honom att engagera sig i olika sammanhang. Han har suttit i branschorganisationens styrelse, han har varit - och är - aktiv inom Svensk Handel och han var med och startade Direktenkedjan i vars styrelse han fortfarande sitter.

- Så jag har tre jubiléer att fira i år. Att butiken funnits i 150 år, att jag själv fyller 70 och så Direktens 25-årsjubileum, säger han och understryker att alla förtroendeuppdrag har varit viktiga för honom.
- Mitt engagemang ger mig kunskap och inspiration. Dessutom är det nyttigt att komma ut från butiken då och då.

 

interior sundsvall

På endast 27 kvadratmeter får man plats med mycket. Men så är det också noga planerat och utvalt för att skapa både lönsamhet och trivsel.

 

Vad har då hänt i en tobaksbutik som denna sedan 1960-talet? När kom till exempel spelet in i bilden?

- Sundsvalls Tobak blev ombud redan när Tipstjänst startades på 30-talet. Man var också först i Sundsvall med att förmedla vad på hästar. Vi har varit stora och kämpat med både Svenska Spel och ATG men eftersom spelbolagen inte vill satsa på ombud, så kommer det att fasa ut sig självt. När ytan inte genererar tillräckligt med intäkter så är det självklart bättre att sälja något annat som man tjänar bättre på. Vi har successivt minskat ytan och håller hela tiden ögonen på densamma.

På tobakssidan var man under 60- och 70-talen stora på pipor och cigaretterna sålde som smör i solsken. Kjells svärfar var dessutom en duktig Ronson-reparatör, så tändare hade också sin guldålder. Pipor säljs fortfarande om än i liten utsträckning och cigaretterna följer den allmänna trenden.

- Vi har aldrig varit i närheten av lågpris på cigaretter även om vi blivit utsatta för angrepp av flera lågprisaktörer. För oss har det varit viktigt att hålla fast vid premiumkonceptet, säger Kjell och lyfter snus i allmänhet och det vita i synnerhet.
- Där kommer det ju nyheter hela tiden vilket gör det ännu mer intressant.

 

inifran och ut

Tidningar är fortfarande en viktig del av butikens sortiment även om man minskat ner en del på det utrymmet.

 

Sundsvalls Tobak har tidigare varit en välsorterad tidningsbutik. Förutom tidskrifter och kvällstidningar ha man sålt olika landsortstidningar och även utländska dagstidningar. Men även här har det varit naturligt att dra ner på ytan och minska antalet sektioner.

Att hålla fast vid sin affärsidé, sitt koncept, och samtidigt alltid vara öppen för nya grepp är en balansgång som den här butiken klarat av att gå. Så har man till exempel haft god nytta av Kassagirot som man fortfarande har kvar. Det är närmast en klassfråga och en viktig service, enligt Kjell Undén som dock sagt adjö till penningförmedlingstjänsterna på grund av för mycket jobb och ”tjafs”.

Paket har man aldrig ens funderat på. Ytan finns helt enkelt inte och Kjell tror inte heller att det är en tjänst att räkna med på sikt.

Trots den blygsamma säljytan, 27 kvadratmeter, har man lyckats få plats med kaffemaskin, kaffebröd, smörgåsar och sallad. Något som slagit väl ut.

- Vi är beredda att ge det ännu mer plats. Förmodligen på bekostnad av spelet.

 

spelavdelningen

Spelavdelningen har också blivit mindre och frågan är hur länge den kommer att finnas kvar.

 

Hur kommer Sundsvals Tobak Direkten att se ut om tio år?

- Vi har hög omsättning per kvadratmeter, god lönsamhet och soliditet och det finns ingen anledning att tro annat än att vi finns kvar här på bästa läget. Det finns nämligen alltid utrymme för  kvalitet och premium inom tobakskategorin. Däremot tror jag att spelet, så när som på lotter, är helt borta då.

Hur länge kommer du själv att jobba?

- Jag tänker inte i de banorna utan jobbar så länge det är roligt. Vilket det fortfarande är.

Butiken som ligger på en gågata mitt i city är öppen 7.30-19 måndag till fredag, 8.30-17 lördag och 9-16 söndag. Man är totalt tre helårsanställda.

Gör ni något särskilt med anledning av 150-årsjubiléet?

- Jadå, massor! Vi har redan haft en speciellt festlig cigarrprovning med champagne och det blir en till längre fram. Vi kommer också att göra flera aktiviteter tillsammans med våra leverantörer, bland andra Swedish Match, Tidsam och GB Glace och några dryckesleverantörer, säger Kjell och hälsar att Lena och han just nu firar med en resa till Frankrike. 

Text: Gunilla Pihlblad

Bilder från Sundsvalls Tobak

 

g osteman samt okand man utanfor tobakshandelnostemans familjealbum interior tobaksaffar sundsvalls stad

Ovan ses Gottfrid Östeman med okänd man utanför butiken vars interiör när det begav sig beskrevs som en av Sundsvalls vackraste. Bilder från sundsvallsminnen.se.