Skip to main content

Tillträdesförbud – ett effektivt verktyg som tillämpas för sällan

217c15ac 582e 402f 95ab 793a59ac1de4 w 576 h 2000

 

Lagen om tillträdesförbud till butik fungerar mycket väl – när den väl tillämpas. Den stora utmaningen ligger i att allt för många ansökningar avslås. Dessutom på otydliga grunder. Nära hälften av de avslagna ansökningarna saknade en tydlig motivering till varför. Det visar en ny rapport från Svensk Handel.

Lagen om tillträdesförbud till butik trädde i kraft den 1 mars 2021 och intresset kring huruvida lagen gett någon kännbar effekt har varit stor. Svensk Handel kan nu i en ny rapport, baserad på samtliga beslut åklagare fattat kring tillträdesförbudet sedan det trädde i kraft, visa på att lagen är mycket effektiv. 75 procent av förbuden har resulterat i att förbudspersonen inte återvänt till butiken. Samtidigt visar rapporten att det enbart är drygt en tredjedel av ansökningarna (35 procent) som resulterar i ett faktiskt förbud.

- Vi kan konstatera att lagen om tillträdesförbud faktiskt fungerar för att få bort människor som upprepade gånger skapar osäkerhet i butiksmiljöer. Vårt största problem idag är att allt för många ansökningar avslås på tveksamma grunder, eller i värsta fall, inga grunder alls, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

En stor anledning till att så pass få tillträdesförbud faktiskt beviljas beror på att åklagare många gånger menar på att ett tillträdesförbud kräver att personen i fråga lagförts för brott mot den aktuella butiken i närtid. Svensk Handel menar att detta är direkt felaktigt och att det i längden riskerar att göra så att handlare struntar i att ansöka om ett tillträdesförbud.

- Frågan om huruvida en tidigare fällande dom ska krävas för att ett tillträdesförbud ska komma till har prövats i domstol och man har landat i att det inte är en nödvändighet. Detta måste åklagare ta till sig. Vi menar inte att alla ansökningar ska leda till ett tillträdesförbud, men det är uppenbart att den låga nivå av förbud som nu delas ut leder till att färre ansökningar görs, säger Per Geijer.

Frågan kring tillträdesförbud är inte unik för handeln. Liknande lagar finns tillexempel också vid idrottsanläggningar. Men där finns det inga krav på att fällande domar krävs för att utförda ett förbud. Något som Svensk Handel vänder sig mot.

- Det är tydligt att det är dubbla måttstockar som används. Vi förstår inte varför kraven är så mycket strängare för butiker. I slutändan handlar det om människors arbetsmiljö. Vi vet om att tillträdesförbuden fungerar och leder till att anställda känner sig tryggare på jobbet. Deras välmående måste värnas, avslutar Per Geijer.