Arla satsar på innovation och teknik för smartare djurhållning och minskad miljöpåverkan

skarmavbild 2022 05 11 kl. 19.12.43

 

På Finngarne Gård, strax norr om Norrtälje, har Arla inrättat en innovationsgård. Målet med gården är att genom olika forskningsprojekt hitta nya moderna arbetsmetoder för att öka djurvälfärden och minska miljöpåverkan. Tillsammans med gårdens ägare har man flera innovativa och spännande projekt igång. I början av maj bjöd Arla in till ”kundträff” på gården, och Convenience Stores Sweden var där. Häng med oss på ett lärorikt besök.

Finngarne Gård drivs av Jörgen Ericsson tillsammans med Pernilla, sonen Jonathan och dottern Frida. På gården arbetar också sju anställda. Det är en femte generationens familjegård som består av 600 ha mark och knappt 300 kor. Här har man tillsammans med Arla skapat en mötesplats för medlemmar, medarbetare, kunder och andra i branschen. 

Gården fungerar som ett nav för kunskap och inspiration både internt inom Arla, men även externa kunder är välkomna. Här kan Arlabönder lära av och dela kunskap med varandra, branschpartners samlas, och inom ramen för olika forskningsprojekt även testa nya koncept och ny teknik i spännande samarbeten. För Arla är gården också ett led i att nå de klimatmål man satt upp. Och spännande projekt pågår det onekligen här. Fokus ligger i huvudsak på två områden - regenerativa jordbruksmetoder och bättre djurhållning. 

 

2

En god djurhållning är viktig för jordhälsan. Foto: Arla

 

Regenerativa jordbruksmetoder

För oss som inte arbetar inom jordbrukssektorn så är begreppet regenerativt jordbruk kanske relativt okänt. Det betyder att förnya, och handlar om olika metoder som kan förbättra jordhälsan och den biologiska mångfalden. Det bygger på mångsidighet och varierad växtföljd. Det kan till exempel innebära att man minimerar plöjning av åkrar och mark, att man odlar vall (gräs och klöver), att man låter jorden vara odlad med fleråriga grödor och inte lämnas bar, att man inte låter djuren överbeta markerna och därmed skadar gräset utan istället flyttar dem mellan betesmarker. Med hjälp av djurens betande, trampande och gödsel startar en nedbrytningsprocess av växtdelarna som gör mullhalten i jorden hög och näringsrik.

 

 skarmavbild 2022 05 07 kl. 11.25.49

Många av innovationerna syftar till att förbättra djurens välmående. Foto: Arla

 

Bättre djurhållning och effektivare arbete med ny teknik

Med hjälp av ny teknik och automation hoppas Arla kunna utveckla arbetsmetoder för att minska utsläpp, förbättra djurens hälsa och välmående och samtidigt effektivisera arbetet på gården. Eftersom djurens välmående är viktigt har gården investerat i ett flertal olika robotmaskiner för att förbättra djurhållningen, och samtidigt underlätta det dagliga arbetet. Några maskiner som testas på gården är:

  •  Gödselroboten rör sig tyst och långsamt och är utformad med kon i åtanke. Den samlar upp gödseln från korna och rengör hörn och gångar utan att störa korna. Gödselroboten är positiv ur olika perspektiv då den både förbättrar klövhälsan, håller gångarna rena samtidigt som den sparar tid.
  • Mjölkroboten är utvecklad för att underlätta mjölkningsprocessen och för att ge korna fler tillfällen att bli mjölkade.
  • Hullbedömningskameran mäter kornas hull med hjälp av en 3D-kamera och ett datastyrt bildanalyssystem. På så sätt kan bönderna lättare hålla koll på korna och anpassa deras foder därefter.
  • Ryktborsten är en stor frihängande massageborste som vrider sig medan den snurrar. På så sätt kan korna klia sig bakom öronen och resten av kroppen. Eftersom korna tycker om att bli kliade ökar deras välmående.

 

Pilotprogram

I dagsläget finns det få vetenskapliga studier som visar vilken effekt regenerativa jordbruksmetoder faktiskt har inom mejeri och mjölkproduktion. Arla har tillsammans med jordbruksexperter från FAI farms startat ett 4-årigt pilotprogram där tjugofyra utvalda Arlabönder från fem europeiska länder kommer att delta. Gårdarna i pilotprogrammet kommer att vara både ekologiska gårdar och konventionella. Projektet innebär en möjlighet att studera och utforska möjligheterna med regenerativt jordbruk, och hur arbetsmetoderna kan tillämpas i olika mjölkproduktionssystem samt vilken effekt det har på klimat och natur.

 

image004

Susanne gör en ny bekantskap. Foto: Johnny Persson

 

Med på rundturen var Susanne Ankarkrans från Convenience Stores Sweden, och vi ville gärna höra lite med henne om vad hon tog med sig från dagen.

- Jag tyckte det var roligt att få besöka Arlas innovationsgård, och det var ännu mer uppskattat väl på plats. De märktes bland annat på mängden frågor leverantörerna ställde till bonden Jörgen Ericsson under rundturen. Självklart var besöket hos kalvarna ett populärt stopp, men vi fick också en större förståelse för vilket hårt arbete som ligger bakom och hur mycket maskiner och modern teknik gården investerat i, vilket gör det bättre för både personal och djur. Vi fick också lära oss att stora gårdar ofta kan använda sig av annan teknik än små gårdar. 

- Vi fick också veta att Finngarne Gård är självförsörjande på ensilage, ett sätt att fermentera gräs utan att använda onödigt mycket plast som vanligtvis behövs för de vita rundbalar vi vant oss vid att se på våra åkrar. Gården lägger också gödsel på vall och gödslar med fastgödsel (gödsel som du kan stapla i en hög som är minst 1 meter utan stödvägg) på hösten för att skapa bra mull, vilket skapar en bra jord med mask i, säger Susanne. 

 

 img 3036

Ett av de mest populära stoppen på rundturen - hos kalvarna.


Arla Foods ägs av 9000 mjölkbönder i sju länder, varav 2200 finns i Sverige. Företaget är världens största producent av ekomejeriprodukter. Idag har Arla 12 mejerier i Sverige som drivs av 100 procent grön el och alla tunga transporter är fossilfria. Besökarna fick också möjlighet att lyssna till Arlas Senior Sustainability Manager Victoria Olsson. Hon berättade bland annat om Arlas nya miljömålsättningar och hur företaget skall nå Science Based Targets, det vill säga att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 °C i enlighet med Parisavtalet.

- Arla bedriver ett ambitiöst hållbarhetsarbete genom hela värdekedjan från gården med transporter, mejeri och förpackningar. Till exempel gör vi klimatberäkningar på gårdsnivå, har 100 procent fossilfria transporter och arbetar kontinuerligt för att minska mängden fossil plast i våra förpackningar, berättade Victoria. 

 

6

Arla är i gott sällskap och klättrar på listan. Bild: Arla

 

Åse Arnbratt, som arbetar som Senior Agricultural Manager Members & Agricom på Arla, berättade mer om de positiva saker som mjölkbönder generar och hur Arla arbetar med hållbarhet tillsammans med gårdarna genom det man kallar för ”the Big Five”- fodereffektivitet, proteineffektivitet, djurvälfärd, gödselhantering och markanvändning. Dessa fem områden är en viktig del i att nå målet med 30 procent minskning av utsläppen fram till år 2030.

skarmavbild 2022 05 09 kl. 07.30.10

The Big Five – en av flera prioriterade åtgärder för att nå målet med minskade utsläpp. Bild: Arla

 

Till sist bad vi Susanne att summera sina intryck från dagen.

- Något som jag tar med mig från dagen är respekt för vilket hårt arbete det fortfarande är, och vad mycket teknik det behövs för att driva ett modernt jordbruk. Och hur hårt och genomgripande Arla jobbar med hållbarhet genom hela kedjan. De har en tydlig plan för hur de ska hjälpa gårdar att utvecklas bättre och tjäna mer och verkligen driva utvecklingen framåt, och hur det också sker genom samarbeten för att få större utväxling tillsammans, avslutar Susanne.

Här kan du läsa mer om innovationsgården.

Text: Ann Hedlund

 

 

 

 


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

Convenience Stores Sweden AB  |  Artillerigatan 6, 1 tr  |  114 51 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.