Skip to main content

Axfood: Sänk momsen på hållbar mat

aw3on5sndngmqizg72z2 kopia

Klas Balkow och Åsa Domeij. Foto: Gustav Kaiser

 

Sänk eller avskaffa momsen på hållbar mat för att öka tempot i den gröna omställningen. Det skulle gynna såväl miljön som konsumenterna och lantbruket på både kort och lång sikt.

- Det måste löna sig både att producera och konsumera hållbart. I en tid då hållbarhetsutmaningarna är större och mer akuta än någonsin behöver svenska politiker visa handlingskraft och prioritera åtgärder som gynnar miljön utan att drabba hushållens plånböcker. En lägre momssats för hållbarhetsmärkta livsmedel är ett effektivt sätt att styra utvecklingen åt rätt håll, säger Klas Balkow, vd och koncernchef på Axfood.

Maten har en enorm påverkan på miljön. Maten bidrar till att de planetära gränserna överskrids för klimat, biologisk mångfald, kemikalier, markanvändning samt övergödning. Omkring 30 procent av utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser beräknas komma från den globala matproduktionen.

- Det behövs ett mer hållbart matsystem, med förändringar både vad gäller hur maten produceras och vad som konsumeras. Förändringarna måste till både i livsmedelskedjan, konsumentled och i politiken. Men just nu är tempot i den gröna omställningen alldeles för lågt, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

Idag är hållbarhetsmärkta produkter ofta dyrare än andra. Det är något som EU-kom­missionen tar sikte på i sin ”Farm to Fork”-strategi. Kommissionen lyfter fram ekonomiska incitament som skatter, och då särskilt moms, kan skapa ett mer hållbart matsystem. Man lyfter också fram att priserna till konsument bör bidra till att uppmuntra till mer hållbara val.

Axfood föreslår därför en sänkning av matmomsen för hållbarhetsmärkta varor från 12 till 6 procent för att gynna såväl produktion som försäljning och konsumtion. Att ta bort momsen helt skulle ge ännu större effekt. En differentiering av momssatsen skulle ge konsumenter möjlighet att handla hållbar mat till lägre priser, samtidigt som det skulle motivera ännu fler livsmedelsföretag att genomföra förändringar för att deras varor ska uppfylla kraven för olika hållbarhetsmärkningar. Eftersom många svenska bönder och livsmedelsproducenter ligger väl framme inom hållbarhet, skulle en sänkt matmoms sannolikt kunna bidra till att stärka deras position ytterligare.

- När matpriserna nu stiger är risken stor att hållbarhetsmärkt mat prioriteras bort i större utsträckning än tidigare. Den stigande matprisinflationen och EU-kommissionens tydliga ställningstagande kring matmoms gör det angeläget att så snart som möjligt förändra den svenska matmomsen så att den gynnar hållbar mat genom prissänkningar för konsumenter, säger Åsa Domeij.