Ledarhund ska inte vara ett hinder

Young blind man with white cane and guide dog sitting on bench in park in city, resting.

 

Personer som använder ledarhund ska inte utestängas från butiker och restauranger. Regeringen ger Diskrimineringsombudsmannen (DO) i uppdrag att genomföra informationsinsatser om skyddet mot diskriminering för personer med funktionsnedsättning som använder ledar- eller assistanshund som hjälpmedel.

Personer som använder ledar- och assistanshund stängs ofta ute från besök i butiker och restauranger på grund av att man inte får ta med hundar in i lokalerna. I diskrimineringslagen finns bestämmelser om förbud mot diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Regeringen ger nu DO i uppdrag att sprida information om lagens bestämmelser i syfte att höja kunskapen hos berörda målgrupper.

- Personer med funktionsnedsättning som behöver ledar- eller assistanshund ska inte stängas ute från viktiga platser i vårt samhälle: att kunna gå i affärer eller äta på restaurang. De har rätt att få delta i samhället fullt ut precis som alla andra. Därför ger vi nu DO ett viktigt uppdrag att genomföra informationsinsatser om rätten att använda ledar- eller assistanshund, säger Johan Danielsson, biträdande arbetsmarknadsminister med ansvar för arbetet mot diskriminering.

I uppdraget ingår att informera om bestämmelser som kan påverka tillgängligheten till exempelvis restauranger och butiker samtidigt som rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar som astma- och allergi också ska beaktas. I genomförandet av uppdraget ska DO samverka med Livsmedelsverket och Myndigheten för delaktighet samt samråda med berörda civilsamhällesorganisationer.


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

Convenience Stores Sweden AB  |  Artillerigatan 6, 1 tr  |  114 51 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.