NACS Global Convenience Store Industry Report för Q1 - 2022 är här

skarmavbild 2022 08 24 kl. 20.49.11

 

NACS och företaget NielsenIQ tar varje kvartal pulsen på branschen runt om i världen - Nordamerika, Europa, Asien och Stillahavsområdet. Läs mer om What´s Hot and What´s Not i några av de 23 länder som ingår i rapporten.

I tretton av de tjugotre länderna har försäljningen ökat under det första kvartalet 2022 jämfört med första kvartalet 2021. Övriga tio upplevde istället en minskad försäljning. Nio av de tretton länder med ökad försäljning återfinns i Asien-Stillahavsområdet, medan vi i Europa hittar åtta av tio med minskad försäljning. 

Fyra länder – Malaysia, Thailand, Indonesien och Filippinerna – upplevde en kraftig tillväxt i butiksförsäljningen, medan fyra länder – Danmark, Portugal, Spanien och Belgien – hade en minskad försäljning över genomsnittet.

 

skarmavbild 2022 08 16 kl. 18.18.33

 

Nordamerika

Rapporten visar att i både USA och Kanada så gick det lite sämre för convenience-branschen än för övrig detaljhandel. I båda länderna lyckades de snabbast växande kategorierna dock generera större vinst än vad förlusten blev för de kategorier som gick sämst. Det amerikanska convenience-landskapet fortsätter att hantera utmaningarna med att återhämta sig efter pandemin. Dessutom upplever man fortsatta störningar i leveranskedjan, svårt att få tag i arbetskraft samt ökad inflation. 

Antalet resor till convenience-butiker minskade före pandemin, och den trenden har inte vänt under 2022 enligt rapporten. Även om efterfrågan på den bekvämlighet som convenience-butiken erbjuder aldrig har varit starkare hos den amerikanska konsumenten, så hittar de istället det på andra sätt. Det kan till exempel vara genom e-handel eller olika leveranslösningar och prenumerationstjänster. 

Dessutom har konsumenternas rutiner vad gäller morgonpendlingen fortfarande inte återgått till hur det var 2019 och tidigare, eftersom många konsumenter fortfarande arbetar hemifrån eller inte arbetar alls. Den trafik som det innebär till convenience-butikerna är viktigt för branschen.

Amerikanska branschaktörer arbetar för att återställa nivåerna till hur de var före pandemin. Med bränslepriser på rekordnivåer så betalar konsumenterna mer för de nödvändigheter som det dagliga livet kräver, vilket linnebär mindre pengar kvar för extra utgifter. Människor åker och tankar oftare, men mindre volym. Det innebär att fler resor görs och det innebär en möjlighet för convenince- och trafikbutiker att vässa sina erbjudanden och lojalitetsincitament för att locka kunderna.

Det amerikanska convenience-landskapet fortsätter omformas då aktörer både köper och säljer anläggningar för att optimera sin verksamhet. Detta är något som kommer fortsätta enligt rapporten.

 

skarmavbild 2022 08 16 kl. 18.46.28

What´s Hot i USA: bland annat fryst mat, färdigförpackat godis och salta snacks.

 

Europa

Elva av länderna i rapporten återfinns i Europa. I sex av dessa länder presterar convenience-branschen sämre än övrig detaljhandel - Österrike, Danmark, Italien, Portugal, Spanien och Sverige. I tre av länderna gick det istället bättre jämfört med totala marknaden, nämligen i Frankrike, Storbritannien och särskilt Nederländerna.

Till skillnad från Nordamerika där alla ”heta” kategorier var nära eller över tvåsiffrig tillväxt, så var Storbritannien det enda europeiska landet med tvåsiffrig tillväxt i alla fem av de snabbast växande kategorierna. I många länder visade de främsta tillväxtkategorierna på en låg ensiffrig eller till och med negativ försäljning jämfört med samma kvartal föregående år.

 

skarmavbild 2022 08 24 kl. 15.48.53

Kategorin drycker gör bra ifrån sig i Storbritannien.

 

Medan livsmedelssektorn och trafikbutiker/bensinstationer i Norden har haft tvåsiffrig tillväxt så fick istället aktörerna på tågstationer, flygplatser och andra pendelplatser uppleva stora bakslag.

I centrala och östra Europa är stämningen ganska pessimistisk på grund av de stigande energipriserna och den höga inflationen enligt raporten. En brist på förutsägbarhet för den framtida ekonomin, kriget i Ukraina och en konfrontation mellan regeringar och Europeiska unionen pekas också ut som förklaringar. 

 

skarmavbild 2022 08 24 kl. 15.55.42

skarmavbild 2022 08 24 kl. 15.56.18

Sverige ser ut att ha klarat sig något bättre än Danmark, enligt rapporten.

 

Asien/Kina

Enligt rapporten så börjar livet återgå till det normala i sydostasien med reserestriktioner som hävs i de flesta länder för fullt vaccinerade resenärer. Turismen, som är mycket viktig för många ekonomier, tar långsamt fart men är fortfarande betydligt lägre än före pandemin. 

Enligt Asian Development Bank förväntas den ekonomiska tillväxten i hela regionen att återhämta sig till nästan fem procent 2022, även om ökad inflation och global osäkerhet utgör en betydande risk. 

I Kina är convenience ett affärsområde som uppmuntras av regeringen, och utvecklingen på den kinesiska convenience-marknaden har varit 1,5-3 gånger högre än BNP-tillväxttakten under de senaste tio åren. Den kinesiska convenience-branschen har visat god tillväxt under pandemin och förväntas blomstra även efter pandemin, särskilt bra förväntas det gå för lokala varumärkeskedjor som till exempel Meiyijia. De har investerat stort i sin hemleverans-app Meiyijia Select, som nu har 38 miljoner registrerade medlemmar. Och de växer med cirka 700 000 nya medlemmar varje månad!

 

 skarmavbild 2022 08 24 kl. 16.17.08

Den kinesiska convenience-marknadens har utvecklingspotential enligt rapporten. 

 

Rapporten lyfter också fram den kinesiska convenience-marknadens starka utvecklingspotential vad gäller försäljning per butik, och presenterar följande siffror: Enligt uppgifter från CCFA, Nomura och NACS så är den genomsnittliga dagliga butiksförsäljningen i Kina cirka 800 USD (2020) - att jämföra med 4600 USD i grannlandet Japan (2018) och 5100 USD i USA (2021).

Australien

Stigande bränslepriser har påverkat både konsumenterna och convenience-branschen i landet. Även en betydande nedgång i försäljningen av tobak har påverkat branschen. Förändringen beror på en övergång till e-cigaretter och närbutikernas oförmåga att sälja dem i Australien, menar aktörer i branschen. Andra kategorier är fortsatt starka trots en minskad trafik till butikerna. Mat-service och drycker fortsätter att gå bra efter redan starka prestationer 2021. 

Den australiensiska convenience-branschen fortsätter också att påverkas av högre löner och arbetskraftsbrist. De flesta butiker arbetar med reducerade timmar och har svårt att täcka nattskift, samtidigt som man ska försöka hantera trött personal som arbetar längre pass för att täcka upp för personalbristen.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet. 

Sammanfattat av Ann Hedlund. Bilder lånade från raporten. 


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

Convenience Stores Sweden AB  |  Artillerigatan 6, 1 tr  |  114 51 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.