Skip to main content

Spelinspektionen ger ATG anmärkning och sanktionsavgift

skarmavbild 2022 08 23 kl. 20.05.25

 

Den 15 februari rapporterade ATG till Spelinspektionen att det under perioden 13 - 28 januari 2022 inte varit möjligt för användare, som loggat in med mobilt bank-id, att nå självavstängningsfunktionen på atg.se och i ATG-appen. Spelinspektionen har nu beslutat att ge ATG en anmärkning och en sanktionsavgift på 2 miljoner kronor. ATG accepterar beslut och sanktionsavgift.

Spelinspektionen skriver bland annat i sitt beslut: 

”…ATGs funktion för självavstängning har därmed inte varit åtkomlig från samtliga sidor på webbplatsen där spelaren kan spela, vilket innebär att ATG har brutit mot spelförordningens bestämmelser”.

”Vid valet av ingripande tar Spelinspektionen hänsyn till att spelarna kunnat stänga av sig via kundtjänst och att länken till Spelpaus har fungerat korrekt under perioden, samt att ATG skyndsamt åtgärdat felet när det kom till deras kännedom. ATG har även infört rutiner för att förhindra att samma fel sker igen, vilket enligt Spelinspektionen också talar för att överträdelsen inte kommer att upprepas. Sammantaget bedömer Spelinspektionen att en anmärkning är ett rimligt ingripande.”

Felet uppkom i samband med en uppdatering av ATG:s system. De som använt bank-id på fil eller användarnamn för att logga in har inte berörts och länken till Spelpaus har fungerat korrekt under perioden.

Spelinspektionens beslut i sin helhet finns att läsa här.