Skip to main content

CSS Forum med nyttig branschinfo

emma paket

HUI:s vd Emma Hernell var en av talarna på CSS Forum den 25 augusti.

 

Som en kickoff efter sommaren anordnar Convenience Stores Sweden varje år i slutet av augusti CSS Forum, en branschdag med aktuell information och möjlighet till nätverkande. Programpunkterna var många och här följer ett refererande svep inramat av såväl informations- som mingelbilder.

Dagen i fråga inföll den 25 augusti och platsen var Scandic Hasselbacken i Stockholm. Ett femtiotal branschaktörer, främst representanter från kedjor och leverantörer, var på plats för att höra CSS vd Bengt Hedlund inleda med att presentera det senaste branschindexet, det för kvartal två.

- Efter fem kvartal med nedgångar har vi nu haft fyra med uppgångar. Det betyder att vi tagit igen tappet som pandemin orsakade. Tittar man specifikt på trafikbutikerna så ser vi att man inte påverkats alls lika mycket som branschen i sin helhet.

Här kan du läsa mer om indexet.

Nästa punkt var att summera CSS Store Tour till Zürich som gjordes i början av juni. Detta skedde med hjälp av en film, så man kan säga att det var premiär här på branschdagen.

Vill du se filmen så klickar du här.

 

miko

För tionde året rad kunde man nu presentera CSS Consumer Insight Report. Denna gång med hjälp av Miko Roth från HUI Research.

 

En stående punkt på dessa branschdagar är presentationen av CSS Consumer Insight Report. Årets stora konsumentundersökning är den tionde i ordningen och resultatet visades nu av Miko Roth från HUI Research. De tematiska frågor som togs upp i denna omgång var prisökningar, resvanor, kompletteringshandel, färdiga rätter, quick commerce, paketutlämning, abonnemang och produktnyheter.

När man kom fram till summering och slutsater konstaterades bland annat att färdigrätter ökar i betydelse och att detta är en outnyttjad möjlighet, att q-handeln också har en outnyttjad potential och att det finns potential för lunchabonnemang. En intressant slutsats är att tolv procent undviker att handla där det finns paketutlämning, men samtidigt är det många fler som passar på att kompletteringshandla just där.

 

applad for vinnaren

Vinnaren Robert Renblom applåderas av sina finalistkolleger, Anna Rosenqvist och Stefan Ragnarsson.

 

Innan lunch var det dags att avslöja vem som skulle få årets Convenience Retail Awards. Det berättade vi om i förra numret, länk till artikeln hittar du här. Du kan även läsa om det längre ner i denna utgåva.

 

emmas bild

Detaljhandelsläget påverkas precis som mycket annat av vad som händer i världen.

 

Gästtalare var sedan Emma Hernell, vd för HUI Research, med rubriken ”Detaljhandelsläget just nu”. Hon konstaterade att det tyvärr är mycket som ser dystert ut just nu. Hon påminde dock om att handeln klarat sig bra genom tidigare kriser och att vi har goda anledningar att hålla humöret uppe. Hon visade vidare hur kostnadsökningarna slår mot en barnfamilj men påpekade också att det hela avgörs av var inflationen tar vägen. Emma berörde också det ökade behovet av paketutlämning. Prognosen just nu är att det blir 40-70 miljoner fler paket som ska levereras inom fem år.

Avslutningsvis visade hon på några trender i handeln som HUI definierar genom sina spaningar. Den första är ”On demand shopping”, det vill säga fenomenet att konsumenterna håller på att vänja sig vid ett läge där man inte längre orkar ens gå ner runt hörnet och handla, där bekvämlighet går före allt annat. Det innefattar då q-commerce som till exempel Foodora, leverans från butik där allt snabbare leveranser gör butiken till logistikhubb och leverans på beställning. Med det sistnämnda menas att produktion sker när behov uppstår, beställning görs och rätt produkter i rätt antal produceras.

Emma Hernell citerade Gabriella Wulff, konsumtionsforskare vid Göteborgs universitet som säger:

”Det finns en förväntan om att q-commerce kommer att öka, där konsumenternas drivkrafter är bekvämlighet, enkelhet och snabbhet. Allt fler aktörer börjar fundera på hur man använda butiken som lager för att försörja närområdet.”

 

upplevelsen

 

Andra trender som Emma visade är ”Upplevelsen kommer först” och ”Smarta konsumenter”. Nya lågprisaktörer är på väg in i Sverige och vi ser en differentierad marknad för ”reused”. Sex av tio konsumenter har handlat begagnade varor under det senaste året och 16 procent reparerade under samma period en trasig vara.

Hennes slutord var att vi har att förhålla oss till en ny ekonomi där konsumenterna har mindre pengar och att lönerörelsen blir avgörande för vart inflationen tar vägen.

 

mark

Mark Wohltmann från NACS medverkade direkt från Washington DC.

 

Dagens sista programpunkt var den där Mark Wohltmann, global direktör för NACS, delgav oss senaste nytt från sin horisont. Detta med den globala radarscreen som NACS har tillgång till genom sina medlemmar i 52 olika länder.

Text och foto: Gunilla Pihlblad

 

terassmingel

lunch alla