Tobacco Transformation Index har fokus på att minska skador orsakade av tobaksbruk

skarmavbild_2022-09-28_kl._16.50.04.png

Global Tobacco & Nicotine Forum i Washington DC. Foto: Bengt Hedlund

 

Just nu pågår the Global Tobacco & Nicotine Forum i Washington DC, USA. I samband med det presenteras också årets Tobacco Transformation Index. Det har till syfte att följa och mäta de 15 största tobaksbolagen och deras arbete med att minska skador orsakade av tobaksbruk. Swedish Match, Philip Morris International och British American Tobacco var bland dem som rankades högst. 

The Global Tobacco & Nicotine Forum (GTNF) startade 2008 och kan enkelt beskrivas som ett globalt forum där åsikter och idéer kan utbytas mellan folkhälsoexperter, regeringsrepresentanter, branschrepresentanter och investerare. Tobaksindustrin förnyar sig i snabb takt inom både vetenskaplig forskning och produktutveckling, och en viktig fråga för GTNF är hur man kan se till att konsumenter och andra intressenter över hela världen har tillgång till och kan dra nytta av den innovation som pågår. 

Tobacco Transformation Index skapades 2020 som ett led i att påskynda minskningen av skador orsakade av tobaksbruk. Här rangordnas de 15 största tobaksföretagen efter sina framsteg på området, eller bristen på detsamma. Årets index är alltså det andra i ordningen, och publicerats nu efter två års forskning om vad som faktiskt gjorts för att minska skadorna.

Kort sammanfattning av resultatet som visar på varierad framgång:
 
- Högriskprodukter (HRP) utgjorde cirka 95 procent av försäljningen i de 15 största tobaksföretagen 2021. Produkter med reducerad risk (RRP) utgjorde 5 procent. 
- Tobaksskadorna minskar i en varierande grad.
- Företagens åtgärder för att minska skador orsakade av tobaksbruk analyseras och Swedish Match gör de största relativa framstegen.

 

skarmavbild_2022-09-28_kl._16.24.52.png

Den totala rankingen av de 15 företagen. Bild: Lånad från 2022 Tobacco Transformation Index.

 

Resultaten i årets index visar att majoriteten av tobaksbolagen levererar begränsade framsteg då HRP, som cigaretter och brännbar tobak, fortfarande står för cirka 95 procent av försäljningen. Indexet analyserar tobaksbolagens beteende utifrån 6  kategorier och 35 underliggande indikatorer som omfattar allt från skademinskning, produktförsäljning, kapitalallokering och marknadsföringspolicy.
 
Swedish Match hamnade på första plats i 2022 års index, med Philip Morris International, Altria och British American Tobacco på andra, tredje respektive fjärde plats. Det indonesiska företaget Djarum knep jumboplatsen. 
 
Indexet lyfter fram att det endast är Swedish Match som säljer mer av de produkter med reducerad risk (RRP), än vad de säljer av de produkter som innehåller mer skadliga brännbara ämnen (HRP). Det beror till största delen på snusets popularitet i Sverige samt tobaksfria nikotinportioner i USA, menar man. 

 

skarmavbild_2022-09-28_kl._16.32.37.png

Cigaretter och brännbar tobak utgör fortfarande cirka 95 procent av försäljningen.

 

Fyra av de företag som finns med i indexet riktade majoriteten av kapital- och FoU-investeringarna mot kategorin RRP. Dessutom gjorde fem av företagen i indexet investeringar eller tidiga indikationer för en framtida produktion av RRP under granskningsperioden.
 
Indexet pekar på att tobaksföretag generellt misslyckas med att investera i RRP i låg- och medelinkomstländer. Större delen av företagens försäljning av RRP är koncentrerad till marknader med den högsta disponibla inkomsten. Man konstaterar också att RRP är förbjudna i ett antal länder runt om i världen.
 
David Janazzo, Index Program Officer och Chief Financial Officer på Foundation for a Smoke-Free World, säger i ett pressmeddelande:
 
- Omvandlingen av tobaksindustrin mot skademinskning är fortfarande inkonsekvent och i ett tidigt skede. Med detta sagt visar 2022 års index att det finns skillnader mellan de största tobaksföretagen, relaterat till mått på engagemang, prestanda och transparens. Medan vissa företag gör framsteg, går andra tillbaka. På det hela taget misslyckas de alla med att leverera resultat för en värld där tobak och rökrelaterad död och sjukdom elimineras, för att uppnå stiftelsens uppdrag att stoppa rökningen inom en generation.
 
Han fortsätter:
 
- Baserat på denna utvecklingen så beräknar man att i slutet av det nuvarande århundradet så kommer upp till en miljard människor att dö av rökning. Majoriteten av dessa kommer att bo i utvecklingsländer, och därför är omvandlingen av tobaksindustrin både nödvändig och brådskande. Det är min förhoppning att branschledare kommer att ta hänsyn till resultaten i 2022 års index för att driva utvecklingen framåt och intensifiera ansträngningarna för skademinskning.
 
Erik Bloomquist, global nikotin- och tobaksinvesteringsanalytiker och konsult, säger i samma pressmeddelande:
 
- Institutionella investerare som banker och pensionsfonder tittar alltmer på skademinskning. Indexet är ett viktigt verktyg för dessa investerare att konstruktivt engagera sig i och uppmuntra till förändring på marknaden.
 
- 2022 års index är en påminnelse om hur lång väg tobaksbolagen har kvar. De olika och ibland fientliga tobaksregleringarna i länder runt om i världen har gjort genomförandet av skademinskning mer utmanande, men alla möjligheter är ännu inte helt uttömda.

Text: Ann Hedlund

 

Tobacco Transformation Index:
Tobacco Transformation Index är en stiftelse för ett Smoke-Free World-initiativ där målet är en
rökfri värld. Syftet med stiftelsen är bland annat att driva på utvecklingen hos tobaksföretag till förmån för folkhälsan samt att informera allmänheten om tobaksindustrins aktiviteter som påverkar målet av en rökfri värld.

 
2022 Tobacco Transformation Index hittar du här.

 


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

Convenience Stores Sweden AB  |  Artillerigatan 6, 1 tr  |  114 51 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.