Skip to main content

CSS Meeting for Inspiration med högaktuella ämnen

1.png

 

Den 29 september hade Convenience Stores Sweden bjudit in HUI och ICA för att prata om den volatila nutid vi lever i och den polariserade framtid vi kan skönja på lång sikt. Det blev två spännande föreläsningar med högst aktuella frågeställningar. 

Från HUI Research kom detaljhandelsanalytikern Joakim Wirén. Han inledde med att presentera HUI:s färska konjunkturrapport för senaste kvartalet. Han berättade också om vad som väntar handeln i närtid, hushållens agerande under en volatil konjunkturutveckling och vilka orosmoln som är störst härnäst.

Joakim menade att det är viktigt att hålla koll på konsumtionsbeteende, bostadsförsäljning och elpris. HUI ser en negativ volymtillväxt i detaljhandeln kommande år och hushållen har en historiskt pessimistisk syn på framtiden.

 

kalla_vindar.png

Hushållen har en historiskt pessimistisk syn på framtiden, enligt HUI.

 

I denna omvälvande tid är det viktigare än någonsin att på lång sikt arbeta insiktsdrivet. Men vilka, av alla, förändringar som pågår kommer få störst effekt på hushållens vardagskonsumtion de kommande tio åren?

Från ICA-handlarnas Förbund fick vi lyssna på chefen för omvärldsanalys, Henrik Öhman, som delade med sig av de senaste insikterna från ICA-systemet. Han menade att det är viktigt att hålla koll på omvärlden när det är så många faktorer som påverkar oss. Vad är det som händer omkring oss, varför händer det och hur påverkar det oss? Förändringen går fortare och de gäller att anpassa sig.

Henrik tog även upp medias betydelse och hur influencers påverkar försäljningen med en enorm genomslagskraft. Även traditionell media och Direktreklam (som ICA-bladet) styr försäljningen. Det blir allt vanligare att man arbetar med digitala medarbetare som beräknar vad som ska synas digitalt.

 

samman.png

HUI sammanfattar.

 

Medelklassen i Sverige har krympt sedan 90-talet, från 75 procent till 62 procent. Denna utveckling ser man inte på samma sätt i OECD-länderna där medelklassen bara minskat med 1 procent under samma tid. De grupper som växer är de med låga inkomster och de med höga inkomster, vilket gör samhället mer polariserat, menade Henrik.
 
Han fortsatte med att berätta att man ser en tredelad arbetsmarknad uppdelad på specialiserade jobb, enkla jobb och de som aldrig kommer in på arbetsmarknaden. De gäller att anpassa sig till den utvecklingen och ta större socialt ansvar. Man ser också att lågpris är ett växande segment, enlig Henrik.
 
Dagen avslutades dock i positiv anda med att convenience-branschen och bostadsnära butiker förutspås ha framtiden för sig.

Text: Ann Hedlund

Bilder: HUI