Skip to main content

Greenfoods David von Laskowski nominerad till Årets storbolags-VD

aclvzhjsx11kispfuige_kopia.jpg

David von Laskowski, VD och koncernchef för Greenfood Group och Picadeli.

 

För andra året i rad är Greenfoods VD David von Laskowski finalist till utmärkelsen Årets storbolags-VD. Med David som VD och koncernchef har Greenfood växt från att vara ett nordiskt företag till att bli en av Europas största livsmedelskoncerner inom hälsosam och hållbar convenience-mat.

Utmärkelsen Årets VD delas varje år ut av ledarskapssajten Motivation.se. Syftet med priset är att uppmärksamma och premiera förebilder bland Sveriges VD:ar och genom det goda exemplets makt påverka utvecklingen mot ett mer värderingsdrivet ledarskap och ett långsiktigt hållbart näringsliv.

Kriterierna för utmärkelsen är pristagarens förmåga att leda människor, hur pristagaren aktivt tar ansvar för hållbarhet ur ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv, samt förmågan att visa på god lönsamhet i verksamheten.

Det som präglar Davids ledarskap är att genom tillit, transparens och tydlighet, odla en kultur där varje enskild individ förstår såväl koncernens strategiska riktning som sin roll och bidrag i det. 

– Vi har skapat förutsättningarna för individuell handlingskraft i en tid då omvärlden kräver ett allt snabbare beslutsfattande. Denna kultur har attraherat många av de främsta talangerna till Greenfood och förflyttat oss till att bli en utav de europeiska ledarna och förebilderna inom hållbarhet, hälsa och digitalisering, säger David.

 

picadeli_box_500.jpg

 

Förflyttningen har också legat till grund för Greenfood-gruppens snabba tillväxt på såväl de nordiska hemmamarknaderna som i Kontinentaleuropa och USA. Detta genom Greenfoods dotterbolag Picadeli, som växt till att bli Europas ledande fast-food företag inom hälsosam och hållbar take-away mat. 

Om Årets VD 2022
Utmärkelsen Årets VD delas varje år ut av ledarskapssajten Motivation.se. under kriterierna ledarskap, hållbarhet och lönsamhet. Priset instiftades 2012 och delas ut i fyra kategorier - små, medelstora och stora företag samt Årets Unga VD. Den 10 november utses vinnaren på Fotografiska i Stockholm.

Bilder: Greenfood Group och Picadeli