Skip to main content

Därför är Privab en grossist att räkna med

pa_lagret.jpeg

Fredrik Samuelsson och PA Melander har samma mål när det gäller att utveckla Privab.

 

Blandningen av central logistik och lokal service är grunden i Privab Grossisternas affärsidé och företagskultur. Utvecklingen de senaste åren har varit tydlig med ett nav i Nässjö och delvis nya ägare med muskler.- Vi siktar rakt upp och vet att vi är på rätt väg, säger Fredrik Samuelsson och PA Melander.

Vi träffar dessa båda ”prickskyttar” i de nya lokalerna i Nässjö där ursprunget heter K-E Samuelssons Partiaffär och där nu en stor del av hela Privabs lager finns. PA Melander är vd för Privab Grossisterna AB och Fredrik Samuelsson son till grundaren och numera anställd vd i Privab Nässjö. Företaget köptes i år upp av börsbolaget Humble Group som senare också förvärvade Privabgrossisten i Stockholm.

Det andas framåtanda och märks av en viss lättnad. De senaste åren har varit minst sagt omvälvande med köp och sälj, pandemi och flytt. Och mitt i allt en bekräftelse från Nässjö kommun som utsåg Fredrik Samuelsson till årets företagare.

- Jag stod på en truck och plockade varor när de ringde och berättade om priset. Ett motsägelsefullt ögonblick eftersom det var mitt i den jobbigaste perioden, säger Fredrik som alltså växte upp i företaget som hans pappa grundade 1956 och som tidigare ingick i Kiabgrossisterna.

- Kiab upplöstes ju och de enskilda bolagen såldes åt olika håll. Vårt företag blev 1998 en del av Ica Meny tills Privab bildades 2003 och vi startade en ny verksamhet i Nässjö.

 

husfasad.jpeg

De nya lokalerna och verksamheten i Nässjö sysselsätter cirka 100 personer.

 

Idag är Privab Nässjö hela Privabs nav med centrallager och en väl utvecklad logistisk. För tre år sedan köpte man upp Skövdegrossisten Goberts och sedan 1 oktober är man ett bolag tillsammans med Privab Stockholm, båda numera ägda av Humble Group. Tidigare uppköp av Privab Nässjö är grossisterna i Göteborg, Kalmar och Norrköping.

- Jag är tillräckligt galen för att inte stoppa utvecklingen och kunde inte låta bli att växla upp. Kanske är det baksidan med att vara entreprenör, men det har dessbättre visat sig vara kloka strategiska beslut. Vi har blivit bra på att köpa bolag och integrera logistik. På så vis har vi kunnat växa genom förvärv.

PA Melander kom in i bilden 2018 och som ny vd för hela grossistkedjan, krokade han snabbt arm med Fredrik Samuelsson.

- Han var en av flera som ville något inom gruppen och utan Nässjö hade vi inte varit där vi är idag. Det är absolut en styrka med att vi är lokala, speciellt inom vissa kundgrupper. Men rikskunderna har andra behov och behöver en jämnare logistik. Därför är centraliseringen nödvändig, säger han och berättar om fördelningen av kunderna.

- 43 procent är enskilda servicehandlare, 25 procent rikskunder och resterande 32 procent finns Privab med på dagligvaruhandeln via lösvikten som är loket i där.

De Privabgrossister som idag har egen logistik är Visby, Trollhättan, Ystad och Umeå. PA Melanders mål är att huvuddelen ska inlemmas i Nässjönavet när tiden är mogen. De som redan finns där har lokala säljkontor, vilket gör att kunderna ändå har närservice. 

- Man får aldrig glömma den lokala bearbetningen, man måste finnas både lokalt och centralt. Men med tanke på miljön så måste vi alla tänka på att minimera våra leveranser till kund så smidigt som möjligt, säger PA.

 

med_pristavla.jpeg

Förra året utsågs Fredrik Samuelsson till årets företagare i Nässjö kommun.

 

Efter ett par lite tuffa år - det var ju nya lokaler som skulle rustas och en pandemi som inledningsvis slog hårt mot bland annat lösviktsgodis - kan man säga att Privab Nässjö gick från sparlåga till rejäl ”upplysning”. Under 2021 slog man till exempel nytt försäljningsrekord och allt tyder på att man  slår rekord även i år. I våras fick Fredrik ett samtal från Humble Group.

- Vi hade skämtat lite om att de skulle höra av sig eftersom de äger en hel del i branschen, men jag blev ändå paff - fast på ett positivt sätt, säger han och berättar att det sedan gick ganska snabbt.

- De köpte både Nässjö och Stockholm och PA fick inget veta förrän det var ett faktum.

- Jag tyckte det var bra, kontrar PA som såg det som naturligt att fortsätta centraliseringen.

- Tillsammans med det jobb vi redan hade gjort, har den lyft Privab som varumärke. Om det blir hela Privab eller stora delar som hamnar under samma ägare, återstår att se. Humble Groups intresse bevisar att vi har lyckats marknadsföra Privab på bästa sätt samt att den tillväxt som är resultatet av ägarnas entreprenörskap, har lönat sig. Vi har helt enkelt fått utdelning efter många års målinriktat arbete ute hos de lokala grossisterna.

Humble Group har varit tydliga med att de vill ha en decentraliserad affärsmodell. Att de inte blandar sig i driften vilket gör dem beroende av Fredrik Samuelsson och hans personal. Han påpekar i sammanhanget att just personalen under denna förändringsresa varit en viktigare resurs än någonsin.

- Det handlar om att få dem att känna likadant som när vi ägde bolaget själva.

 

med_wille.jpeg

Personalen i Nässjö är guld värda och här får alla representeras av marknadschefen Wille Stenvall till höger.

 

Att Fredrik Samuelsson och PA Melander funnit varandra råder ingen tvekan om, liksom att deras gemensamma förändringsresa har lyft hela Privab.

- Vi tar marknadsandelar hela tiden och räknar med att skapa en ny organisation här i Nässjö där vi slår ihop Nässjö, Stockholm och Goberts och har en personalstyrka på över 100 personer. I vår budget för Nässjö nästa år siktar vi mot en miljard* och inom tre år skall vi nå två miljarder totalt på Privab, säger PA och beskriver Fredriks styrkor. 

- Han är inte bara en riktig entreprenör utan dessutom en visionär.

Själv menar Fredrik att han fått arbeta mycket operativt under förändringsresan och att det egentligen inte är hans ”bästa ämne”.

- Men jag har kunnat luta mig mycket både på mina närmaste medarbetare och på PA.

De båda kollegerna är samstämda när det gäller såväl convenience-branschens framtid som Privabgrossisternas.

- Lokala hubbar med service, en stark centralorganisation och en mix av kunder gör oss till överlevare och en grossist att räkna med.

Text och foto: Gunilla Pihlblad

*Nuvarande omsättning för de olika Privabgrossisterna ligger på 1,6 miljarder: Nässjö/Stockholm  870 miljoner, Trollhättan 300 miljoner, Umeå 200 miljoner, Ystad 200 miljoner, Visby 40 miljoner. Totalt jobbar det runt 200 personer inom Privab.

 

stortavla.jpeg