Skip to main content

En rökfri framtid är enda vägen framåt

skarmavbild_2022-09-28_kl._14.37.58.png 

 

Som ett av världens ledande tobaksbolag är hållbarhetsarbetet en naturlig och prioriterad del av Philip Morris (PMI) verksamhet. För tredje året i rad presenterar PMI nu en hållbarhetsrapport som fokuserar på den nordiska marknaden och hur verksamheten kan göra störst skillnad lokalt, men också visar hur PMI i Norden kan bidra till att nå de globala målen. 

Företaget säger i ett pressmeddelande att det viktigaste de kan göra för att nå de globala hållbarhetsmålen är att underlätta för rökare som annars skulle fortsätta röka att byta till mindre skadliga alternativ. PMI har som mål att år 2025 ska minst 50 procent av de globala intäkterna komma från rökfria produkter och redan idag har miljontals rökare världen över gått från cigaretter till mindre skadliga alternativ. Sedan 2021 finns PMI:s rökfria produkter på alla nordiska marknader – Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. 

- Att vara en stor global aktör medför stort ansvar. I takt med att världen förändras behöver även företag som PMI förändras. Bland det viktigaste vi kan göra är att underlätta för rökare, som inte slutar, att byta till mindre skadliga alternativ. En omställning som är bättre för folkhälsan är även bättre för samhället i stort, och det är vårt viktigaste bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål, säger Anette Rosengren, koncernchef för PMI i Norden. 

PMI ser kontinuerligt över livscykeln på produkter och förpackningar, hela vägen från materialval och produktion till återvinning och avfall. Av de elektroniska enheterna som lämnas in så återvinns 100 procent och i Finland har ett återvinningsprogram lanserats under 2021. PMI samarbetar även med återförsäljare, ideella organisationer, företag, myndigheter och beteendevetare i hela Norden för att hitta nya lösningar för att bekämpa nedskräpning av städer och natur.

Bland annat genomfördes tester tillsammans med lokala organisationer i både Göteborg och Oslo, för att se hur nedskräpning av cigarettfimpar kan minska med hjälp av så kallad nudging. På Grønland Torg i Oslo målades gula fotsteg på marken för att påkalla uppmärksamhet, och som ledde fram till specialutformade behållare för att slänga fimpen i. Resultatet blev en 145-procentig ökning av soptunnans användning.  Även i Göteborg målades marken med budskap för att visa var de tre soptunnorna som ingick i testet fanns. På dessa platser minskade nedskräpningen med 61 procent. 

PMI:s tredje nordiska hållbarhetsrapport lyfter fram arbetet som görs i Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge och är ett komplement till den internationella, årliga hållbarhetsredovisningen (PMI Integrated Report). Den nordiska rapporten följer PMI:s globala strategi men fokuserar på hur vi kan göra störst skillnad lokalt – som till exempel hälsa, nedskräpning, anställningsvillkor och illegal handel. 

pdf.pngnordisk_hallbarhetsrapport_2021.pdf

skarmavbild_2022-10-21_kl._14.01.46.png