Skip to main content

Emab 2.0 är vägen in i framtiden

gavle.png

 

Hela trafikbutiksbranschen står inför en stor utmaning. Elektrifieringen av fordon medför att kunderna kommer att tanka på andra ställen än just bensinmackar. 

- Men Emab kommer att klara sig bättre än konkurrenterna, sa vd Anders Huss segervisst när bolaget träffade sina leverantörer förra veckan - fysiskt för första gången sedan innan pandemin.

Emab är ju marknads- och inköpsbolaget med 332 bensinstationer/trafikbutiker som medlemmar. Av dessa är 88 Frendo och 74 Gulf, vilka är Emabs egna profiler. Leverantörsträffen hölls på Quality Hotel vid Friends arena den 26 oktober och Anders Huss öppnade med utfästelsen och förhoppningen som vi citerade i ingressen. 

Varför ska då Emab klara sig bättre? Jo, Anders Huss menar att Emabs stationer är mera serviceknutpunkter än just tankställen på sina respektive orter och lägen.

- När det gäller branschen totalt så kommer cirka 60 procent av kunderna för att tanka. Men vi vill veta mer om varför kunderna kommer just till oss och sätter därför upp kameror för att få kunskap, sa Anders Huss och berättade att dessa just nu finns i Lilla Edet och Kungälv.

- Det kommer att bli fler och vi flyttar dem dessutom vartefter. Kamerorna följer varje kund så vi får se varför de kommer och vad de exakt gör hos oss.

 

ny_bild.jpeg

Det går bra för Emab. På flera vis. Vd Anders Huss hade siffror på det vid leverantörsträffen förra veckan. (Foto: Gunilla Pihlblad)

 

Hur går det då för Emab rent allmänt? Det enkla svaret är bra! Totalt minskar branschen och så gör även Emab. Men för att jämförelsen ska bli rättvis ska den göras med läget som var innan pandemin, menar Anders Huss.

- Under pandemin fick vi låna många cigarettkunder från dagligvaruhandeln så vi hade en makalös ökning just där. Den minskning vi nu ser hos oss är just på cigaretter eftersom vi inte fått behålla dessa kunder fullt ut.

För övrigt tickar det på inom de övriga kategorierna och det är många saker som tillsammans gör den positiva utvecklingen. Det viktigaste är dock det nya butikskonceptet Emab 2.0 som nu finns på 21 butiker och som ska fortsätta att byggas ut. Här vill Emab skapa den moderna lanthandeln och det är främst två saker som sticker ut.

- Vi har fräschat till ordentligt i fast food-linjen och skapat bättre överblick i butikerna, säger Anders Huss och berättar att 2.0-butikerna går betydligt bättre än övriga med ökningar på upp till 75 procent.

- Det är helt magiskt. En butik hade 2017 en vinst på 63 000 kronor. Efter 2.0 kunde den räkna in första miljonvinsten!

 

framtiden.png

Framtiden ser ljus ut om man klara att arbeta med lönsamhet både kort och läng sikt. (Bild från Emab)

 

Inför framtiden har alla samma utmaning. Nämligen att balansera mellan kortsiktig lönsamhet och vad man måste göra för att tjäna även längre framåt. Det gäller att lägga lika mycket kraft på båda delarna. Pågående projekt för att klara detta är till exempel ett sortiments- och planogramarbete tillsammans med Dagab. Snus- och nikotinpåsar är profilprodukter för Emab och här noteras också nya grepp. Man har även tagit ett intressant initiativ kring ”dricka sen” för att se om man kan ta hand om de nya livskunderna och man satsar stort på att uppmärksamma paketkunderna på rätt sätt.

- Vi vet att det idag är cirka 13 procent av dem som handlar och då företrädesvis konfektyr och snus/nikotinpåsar. Här ska vi jobba med tydlighet och placering, exempelvis av drickakylar. Det gäller att ha lagom lång kö och vi vill också visa att vi verkligen gillar att de kommer till oss och hämtar sina paket.

 

skylt.jpg

Det ska gå att sälja ännu mer fast food i Emabs butiker. Bland annat med hjälp av marknadsföringsmaterial av stort format. (Bild från Frendo Ed)

 

När det gäller fast food som destination är man inom Emab medvetna om att man inte är det främsta alternativet även om man ökat mer än branschen de senaste sex åren. Men man vill mer och har här valt ut sex 2.0-butiker för att testa ytterligare grepp, bland annat ett marknadsföringsmaterial. Här ses redan en kraftig ökning vilket så klart bådar gott.

Avslutningsvis pratade Anders Huss om framtidens shopping missions och var väldigt tydlig med att obemannade butikskoncept är helt onödiga i Emabs värld eftersom Emabs butiker finns på alla orter med byggnad, logistik och personal.

- Däremot ska vi tillföra ännu mer service genom att kunna ha obemannat på natten. Det känns mer logiskt för oss. Den första ska öppna i Dalarna inom kort, sedan ska vi testa på ytterligare sju under hösten.

Text: Gunilla Pihlblad