Skip to main content

Informativt på årets Spelakademi

abrandt_sedigh.jpg

 

Anders Årbrandt och Maria Wennerberg Sedigh inledde årets Spelakademi som arrangerades i Postkodmiljonärens studio i Gamlestaden, Göteborg. Deltagarna fick ta del av intressanta fakta om spelmarknaden som presenterades av Camilla Rosenberg, generaldirektör för Spelinspektionen. Tre av landets största spelbolag berättade också att de kommit överens om att ta fram ett antal relevanta nyckeltal vad gäller omsorgsplikten för spelare.

Under många år har Spelakademin arrangerats av Svenska Spel. Sedan några år tillbaka har branschorganisationen Sper tagit över stafettpinnen. De representerar både den digitala och den fysiska spelmarknaden i Sverige, och företräder idag 11 spelbolag och 3 spelleverantörer. 

Moderator var Postkodmiljonärens Richard Sjöberg. Dagens inleddes av Anders Årbrandt (ordförande i Sper) samt Maria Wennerberg Sedigh, Spers vd. Första talare att ta plats på scenen var Camilla Rosenberg, generaldirektör för Spelinspektionen. Hon presenterade en rad intressanta och tänkvärda fakta om den svenska spelmarknaden.

 

rosenberg1.jpg

Camilla Rosenberg bjöd på intressanta fakta.

 

- 80 procent av marknaden innehas av 10 licenshavare.
- Marknaden omsätter 26 miljarder efter utbetalda vinster år 2021.
- 50 procent av omsättningen på spelmarknaden kommer från endast 3 procent av spelarna!
- Andra kvartalet 2022 så växte marknaden med 4 procent varav 3 procentenheter är kommersiellt onlinespel och vadhållning.

Camilla berättade vidare att marknadsföringen har flyttat till nya kanaler. Investeringarna i spelreklam i så kallade traditionella medier (TV, radio, tidningar) toppade år 2018 med 7,3 miljarder kronor. De har sedan dess sjunkit till 4 miljarder kronor år 2021, alltså nästan en halvering på tre år. Det är också en kraftig dominans på spelmarknaden där de 5 största licenshavarna (spelbolagen) innehar 65 procent av marknaden. 

 

rosenberg2.jpg

Camilla Rosenberg

 

Vi fick också lite siffror om 2022. I dagsläget finns det:

- 4260 spelombud
- 267 licenser på allmännyttiga bingospel 
- 47 allmännyttiga lotterier
- 1 licens på statligt kasino, vilket innehas av Svenska Spel.

Camilla berättade också att Spelinspektionen ställt frågan till samtliga företag som har licens idag om de avser att förnya den när den löper ut. Hela 93 procent svarade ja på den frågan.

Man har också undersökt hur många av spelarna som ”fulspelar”, det vill säga spelar hos bolag som saknar svensk licens. I dessa siffror finns ett stort mörkertal eftersom människor ogärna erkänner att man fulspelar. På frågan ”Har du med avsikt spelat på någon sida som inte har svensk licens under de senaste 3 månaderna” så svarade endast 6 procent ja. Stämmer denna siffran är det väldigt bra, det betyder att kanaliseringen är hög. Dessa 6 procenten utgörs nästan uteslutande av nätkasino och nätpoker.

Dåvarande Statskontoret undersökte kanalisringsgraden 2018, och då var den mindre än 50 procent. Det betyder att den har ökat kraftigt, vilket är positivt. Vi fick också veta att andelen spelare med spelproblem har legat ungefär konstant på 0,5 procent sedan 2015.

 

 4_killar.jpg

Henrik Tjärnström, Richard Sjöberg, Patrik Hofbauer och Hasse Lord Skarplöth.

 

Under dagen presenterades också en nyhet av de tre spelbolagen Svenska Spel, ATG och Kindred (som äger Unibet). På plats fanns Svenska Spels vd Patrik Hofbauer och ATG:s vd Hasse Lord Skarplöth. Kindreds vd Henrik Tjärnström fanns med på länk. Tillsammans har man kommit överens om ett antal relevanta nyckeltal som handlar om omsorgsplikten om spelare. Nyckeltalen ska kunna visa uppgifter om vad spelbolagen gör och informatioen ska vara lätt att ta fram.

Text: Ann Hedlund

Foto: Bengt Hedlund