Skip to main content

EU uppmanas att anta "förnuftig reglering" för att motverka handeln med illegala tobaksprodukter

illicit.jpg

 

En ny rapport visar att endast 14 procent av européerna är medvetna om att marknaden med illegala tobaksprodukter kostar EU-länderna över 10 miljarder euro per år i förlorade intäkter. Att produkterna utgör ett problem har de flesta dock klart för sig. Hela 65 procent av de svarande anser att illegala tobaksprodukter är ett EU-omfattande problem, och två tredjedelar vill se en annan politisk strategi för att hantera saken.

Uppgifterna kommer från en undersökning som är beställd av Philip Morris International. Online-undersökningen genomfördes av analysföretaget Povaddo i 13 europeiska länder och resultaten offentliggjordes nyligen vid ett evenemang i Bryssel.

Två tredjedelar av de över tretton tusen européer över 18 år som tillfrågades anser att deras land har problem med illegala tobaksprodukter. Resultaten visar också att även om medborgarna i Europa ser det som ett både nationellt och europeiskt hot mot deras säkerhet, trygghet och folkhälsa, så är de samtidigt inte medvetna om hur mycket det kostar i förlorade statliga intäkter. 

Politiken för tobaksavvänjning påverkas av de olagliga produkterna. Enligt 67 procent av de svarande så utgör den växande olagliga marknaden ett hinder för många som vill sluta röka helt eller gå över till andra, oftast dyrare, nya nikotinprodukter.

För att möjliggöra en positiv förändring behövs pragmatiskt tänkande och sunt förnuft menar företaget som genomfört undersökningen, och pekar på att resultaten visar att allmänheten kräver en "förnuftig" strategi för beskattning av flera anledningar:

* Strategin ska bidra till att uppmuntra medborgarna att göra bättre livsstilsval (66 procent).

* Strategin ska uppmuntra företag att utveckla innovativa produkter som är bättre för konsumenternas hälsa och också bidra till minskad miljöpåverkan (73 procent).

* Strategin ska uppmuntra intresserade vuxna rökare att byta till vetenskapligt underbyggda, rökfria alternativ genom att beskatta dessa produkter lägre än cigaretter, men ändå tillräckligt högt för att avskräcka ungdomar eller icke-rökare från att använda dem (69 procent).

 

colourbox27306849.jpg

 

Dessutom håller 60 procent av de svarande med om att regeringens ”godkännande” av innovativa tobaksvaror kommer att ha en positiv inverkan på rökare, som i många EU-länder till stor del utgörs av personer med lägre utbildning och lägre inkomst än genomsnittet. Man menar att det är en jämlikhetsfråga, att möjligheten att sluta röka eller välja rökfria produkter ska omfatta alla. De som deltog i undersökningen menade också att utvecklingen av rökfri teknik bör spela en viktig roll för folkhälsan när det gäller att komplettera de åtgärder som redan görs. 

Sex av tio (61 procent) svarade att de anser att EU bör prioritera politik och strategier som syftar till att förbättra livet för dem som fortsätter att röka cigaretter, dricka för mycket eller använda droger. Sju av tio (69 procent) anser att innovation, teknik och vetenskap spelar en viktig roll för att minska rökningen. Nästan tre fjärdedelar (72 procent) håller med om att EU bör avsätta tid och resurser för att utrota rökning genom att uppmuntra alla rökare att sluta helt. Eller för dem som inte gör det, istället byta till ett vetenskapligt underbyggt rökfritt alternativ.

Omarbetad text: Ann Hedlund

Källa: eureporter.co

Povaddo genomförde onlineundersökningen mellan den 10 och 15 november bland 13 630 personer över 18 år i 13 EU-medlemsländer: Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Frankrike, Grekland, Italien, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien och Spanien. Cirka 1 000 webbintervjuer genomfördes i varje land (ungefär lika fördelat mellan dem som använder och inte använder nikotinprodukter).