Skip to main content

Mycket talar fortfarande för tidskrifter

tidningar.jpg

 

De senaste tio åren har försäljningen av tidskrifter minskat av flera olika skäl. Inte minst har smartphone-användandet och pandemin påverkat vad konsumenterna lägger sin tid på. Men samtidigt finns det tydliga tecken på ökat intresse och på Tidsam ser man framåt med viss tillförsikt.

- Många butiker ökar sin försäljning om de satsar på rätt sätt, säger marknadschefen Jonas Mattsson.

Under den nämnda tioårsperioden har försäljningsnedgången visat en svag men ändå tydlig nedåtgående kurva. Visa segment har gått bra medan andra inte ens finns längre, som till exempel ungdomstidningar, annonsbörser samt data- och IT-tidningar. En stor del av de unga konsumenterna har försvunnit från marknaden.

- Tar man denna naturliga nedgång och kopplar på pandemin som innebar att resandet avstannade och att äldre stannade hemma, så inser man att det påverkat försäljningen negativt, säger Jonas Mattsson och fyller på med ytterligare  en faktor.

- Kändistidningar, som fortfarande är en stor kategori, har minskat i hela världen. Här finns idag så oerhört mycket sådant material på nätet. Men kändis är trots detta fortfarande ett av våra största segment.

 

jonas.jpg

Jonas Mattsson är marknadschef på Tidsam och han menar att kategorin står sig efter omständigheterna bra. (Bild från Tidsam)

 

När vi nu klarat av det negativa kan vi glädjande nog konstatera att Tidsam totalt inte tappade så mycket under pandemin som man skulle kunna tro. Detta tack vare att dagligvaruhandeln plockade upp en hel del av den uteblivna försäljningen i conveniencehandeln.

Klassiska veckotidningar, det Tidsam kallar familjetidningar, fick sig också en törn under pandemin. Men när huvudmålgruppen, de äldre, gav sig ut i butik igen såg man hur det vände.

- Vi har gått stärkta ur det här stålbadet och även om vi inte ökat så har vi heller inte tappat jämfört med föregående år, säger Jonas Mattsson och beskriver vilka kategorier som blivit draglok för hela tidskriftskategorin.

- Krysstidningar har ökat de senaste fem åren och har nu en årlig uppgång på tio procent. Barntidningar går fortsatt bra liksom många internationella titlar.

 

barntidningar.jpg

Att läsa serietidningar ses numera som ett bra alternativ till skärmar av olika slag. (Bild från Tidsam)

 

Barntidningarna är ett intressant segment som fått en ny status genom att vara ett alternativ till paddor och andra skärmar.

- Vi har försökt ta en aktiv roll i att barn ska läsa mer. Både tillsammans med Pressbyrån och Egmont, den största utgivaren av barntidningar. Dessutom har vi medverkat till att medskick limmas fast så att plasten har kunnat försvinna.

 

voidas_krysstidn.jpeg

Krysstidningar är ett av de segment som man testat att ”re-distribuera”. (Foto: Gunilla Pihlblad)

 

En annan variabel när man pratar utveckling av tidskrifter är förlagens stora utmaning kring allt dyrare papper och stora tryckerier som dragit ner på verksamheterna. Något som också påverkar upplagorna. Priserna på själva tidskrifterna har under senare tid ökat med 7-8 procent. Men jämfört med allmänt ökade konsumentpriser så är det ändå inte så farligt.

En ny idé som testats med framgång är så kallad re-distribution. Kampanjer där man säljer tidigare utgåvor av till exempel barn-, kryss- och inredningstidningar till halva priset. En aktivitet som också har en allmän miljöaspekt, då man inte behöver skicka så mycket returer.

 

butiksbild_pressbyran.jpg

Tidsam fortsätter att satsa framåt tillsammans med sina återförsäljare. (Bild från Tidsam)

 

Hur ser då Tidsam långsiktigt på utvecklingen? Hur svårt är det att göra framtidsplaner?

- Vi gör treårsplaner och även om det inte är helt enkelt, så har vi kunnat sätta dem på ett ungefär. Utgivningarna av de enskilda produkterna är ju grundstommen för vår försäljning och utgivningen är fortsatt stabil. Även om det inte startas lika många nya titlar som tidigare så är det också ytterst få nedläggningar.

Hur attraktiv är den tryckta tidningen på sikt?

- Den står sig starkare nu än för några år sedan och kan ses som en förhållandevis billig premiumprodukt, säger Jonas Mattsson som menar att butikernas agerande på många vis kan bli avgörande.

- Mer än hälften av alla tidskrifter köps ju på impuls och kategorin är extremt beroende av placering i butik och bredd i sortimentet. Vi ser genom otaliga uppföljningar att butiker som satsar rätt, också ökar sin försäljning.

Hur ser ni då på den närmaste framtiden?

- Vi tror att vi kommer att ha ungefär samma utveckling som idag. Totalt sett tror vi att vi kommer att tappa upp till ett par procent kommande år, men vi fortsätter att satsa stort tillsammans med våra återförsäljare. Till exempel så är vi glada över Pressbyråns fortsatta satsning på läsande och tidskrifter liksom att flygplatserna fått tillbaka resandet. Tuffa konkurrenter i till exempel trafikbutikerna är naturligtvis mat och dryck som tar mer och mer utrymme.

Vilka tips vill du skicka med till convenience-handlarna?

- Har man möjlighet att vara med på våra kampanjer, så ska man ta chansen. Man ökar garanterat på det. Man ska också se till att ha välfyllda hyllor med bra bredd i. Självklart också försöka placera avdelningen i ett bra impulsläge. Följer man detta så säljer man, avslutar Jonas Mattsson.

Text: Gunilla Pihlblad

 

voidas_kunder.jpeg

Hälften av alla tidskrifter säljs på impuls. (Foto: Gunilla Pihlblad)