Skip to main content

Tidsams vd slutar under våren

daniel-a-320x320-crop-50-50.png

 

Efter mer än 16 år som vd för Tidsam lämnar Daniel Andersson sin tjänst under första kvartalet nästa år. Logistikchefen Dick Hedegård träder då in som interims-vd.

Daniel Andersson har under 16 år lett och utvecklat Tidsam. Det är ingen nyhet att tidskriftsmarknaden har en utmanande försäljningsutveckling och därmed krympande upplagor. Daniel har tillsammans med sitt team kontinuerligt arbetat med att kostnadseffektivisera distributionen och förenkla arbetet för butikerna. Under Daniels ledning förvärvade Tidsam distributionsbolaget Interpress 2016 som ett led i behovet av kontinuerlig effektivisering. Daniel har också skapat helt nya affärer bland annat med nya dotterbolaget Swedcirc som sysslar med 3PL med distribution över i stort hela världen.

- Det är med både stolthet, glädje och lite vemod som jag lämnar detta fantastiska företag, säger Daniel Andersson. Att vi så framgångsrikt lyckats utveckla Tidsam under dessa år, trots utmaningarna inom print, beror främst på inställningen hos alla medarbetare som hela tiden är öppna för nya utmaningar. Men även på styrelsens vilja att låta Tidsam testa nya affärer. 

Att jag och min fru efter många års planering nu skall leva vår dröm i en friare tillvaro känns helt underbart, men också lite pirrigt. Tack alla som gjort dessa 16 år så händelserika och roliga.

Mats Carleson är styrelseordförande i Tidsam. Han hade gärna sett att Daniel Andersson hade fortsatt som vd.

- Han har gjort ett väldigt bra arbete under alla år och både styrelsen och ägarna hade gärna sett att han hade fortsatt i sin roll. Daniel nämnde för några år sedan att han och hustruns plan var att arbeta till 55 års ålder och sedan gå till en friare tillvaro. Nästa år sker det. 

Dick Hedegård som har en gedigen bakgrund på Tidsam, bland annat som logistikchef, kommer att träda in som interims-vd till ny vd är på plats. 

- Det känns tryggt både för personalen och styrelsen, fortsätter Mats Carleson. Rekrytering av Daniels efterträdare kommer att påbörjas efter årsskiftet.