Skip to main content

Snusbolag förlorar mot Spendrups Loka

skarmavbild_2023-01-06_kl._16.35.45.png

Bild från The Snusbrothers hemsida. 

 

Företaget The Snus Brothers Distribution registrerade ordvarumärket Loca för tobak och tobaksprodukter hos Patent- och registreringsverket (PRV) i maj 2021. Nu stoppas det av Patent- och marknadsdomstolen efter invändningar från Spendrups som anser att det är förväxlingsbart med ”Loka”.

Tidningen Dagens Juridik skriver att Spendrup invände mot registreringen då man anser att Loca dels var förväxlingsbart med, och kan skada, vissa av Spendrups egna registrerade varumärken. PRV avslog invändningen. Spendrups vände sig då till Patent- och marknadsdomstolen och överklagade PRV:s beslut. Man yrkade på att registreringen av varumärket Loca skulle hävas. 

Spendrups har bland annat pekat på att dryckerna som säljs under namnet Loka är kända för att vara naturliga, uppfriskande och av hög kvalitet. De uppfattas av konsumenten som ett hälsosamt alternativ. Man menar att tobaksprodukter, och ersättningsprodukter för dessa, istället har negativa hälsoeffekter. Det är därför tydligt att användningen av varumärket Loca för tobaksprodukter skulle riskera att framkalla negativa associationer till Loka-varumärkena och därmed skada deras anseende.

The Snus Brothers menar istället att Loca och Loka inte är samma namn och inte har samma uttal, marknader eller stavning. Företaget anser att det inte finns någon risk för att en kund skulle råka ta snus med namnet Loca när den tänkt köpa vatten, eller tro att Loka skulle vara avsändaren. 

Patent- och marknadsdomstolen hävdar att för att hävning ska ske med stöd av det grundläggande skyddet, så krävs det att det finns en förväxlingsrisk mellan de motstående märkena. Något man menar inte föreligger i just detta fall. Domstolen konstaterar dock att Spendrups har visat att Loka-varumärket är känt inom en betydande del av omsättningskretsen och således har en mycket stark särskiljningsförmåga. Domstolen bedömer sammantaget att varumärket Loca i tillräcklig grad leder omsättningskretsens tankar till Loka-varumärket. Enligt domstolen kan inte den faktiska inköpssituationen anses förta risken för association hos omsättningskretsen. Kravet på samband är därmed uppfyllt, skriver Dagens Juridik.