Skip to main content

Dagligvaruhandeln inför stora utmaningar

shopping.jpg

 

Försäljningen i dagligvaruhandeln minskade med 5,6 procent under 2022 enligt Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. Ett tufft år alltså och 2023 kommer knappast att bli bättre. Tidningen Market har gjort en stor trendenkät där man i tre delar presenterat olika resultat. Här följer ett referat från del 3 där man intervjuat fem tunga personer om den närmaste framtiden.

I del 1 delade 29 branschprofiler med sig av sina spådomar om vilka trender som kommer att förändra handeln under 2023. I del 2 lyfte samma personer fram faktorerna som faktiskt gör 2023 till ett år att se fram emot.

Först ut i del 3 är Axfoods vd, Klas Balkow, som menar att kriget i Ukraina har varit en utmaning, med allt från råvaru-, förpacknings- och logistikutmaningar till kraftigt ökande inpriser, drivmedelspriser och elpriser. När det gäller förflyttningen till lågpris bland konsumenterna så säger han att den trenden varit tydlig och tilltagande längre än så. Det ser han inte minst på Willys tillväxt. Han pekar också på hur prisvärde, kampanj och lågpris blir viktigare, men ser också hur andelen hållbarhetsmärkta artiklar minskar vilket han ser som en stor och viktig utmaning både för Axfood som dagligvaruaktör och för samhället i stort.

Klas Balkow vill inte sia om prisbilden 2023 men dessvärre tror han inte det vänder i närtid eftersom leverantörerna fortsätter att avisera prishöjningar. Med satsningarna på sitt nya logistikscenter i Bålsta samt det nya rikslagret för frukt och grönt i Landskrona, står Axfood ändå väl rustade inför 2023, även om dess vd ser marknadssituationen som svårbedömd.

 

klas_b.jpeg

Klas Balkow, vd Axfood.

 

Ica Sveriges vd, Eric Lundberg, upplever ett stort engagemang hos handlare och andra inom Ica för att verkligen hjälpa kunderna i den tuffa situation som är rådande. Han menar att det viktigaste vapnet i kampen för att erbjuda konkurrenskraftiga priser till kunderna, är att jobba hårt tillsammans med Ica-handlarna, bland annat med satsningar på mer konkurrenskraftiga och prisvärda kunderbjudanden och på sina EMV-produkter.

Anders Wennerberg, vd på City Gross, säger att lågt pris alltid är eftertraktat och att det för dem är viktigt att ha ett bra erbjudande för alla. Så har man till exempel under hösten tagit in över 1000 nya prisvärda produkter genom sin nya samarbetspartner. Han nämner även att värden som svenskt och ekologiskt väljs bort till förmån för lågpris och att man måste möta kundernas behov utan att tappa sin värdegrund och arbetet med att stötta sina svenska producenter, som också är drabbade av höjda omkostnader.

Magnus Wåhlander, vd Coop Mitt, är helt övertygad om att lågpristrenden är här för att stanna, liksom att de ekologiskt och hållbara sortimenten samt de "finare" råvarorna kommer att komma tillbaka när omvärldsläget lugnar sig. Han nämner också löneavtalet och menar att  nivån på löneökningarna blir en klar utmaning för Coop som arbetsgivare i en personalintensiv bransch. Han bedömer vidare att första halvåret kommer att ge fortsatt höga prishöjningar, sedan är det mer svårbedömt under andra halvåret.

Martin Kauffner är finansdirektör på Lidl Sverige som han menar har en trygg affärsmodell. Många konsumenter upptäcker Lidl för vårt pris, säger han och påpekar att de bara återkommer om de är nöjda med kvaliteten. ”Vår affärsmodell och våra medarbetare som gör det möjligt för oss att fortsätta leva vår affärsidé - högsta kvalitet till branschens lägsta pris - varje dag, året runt”, säger han till Market.

 

dvhindex.png

Rensat för prisökningar har 2022 har varit ett historiskt svagt år för svensk dagligvaruhandel.

 

Branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel ger ut Dagligvaruindex. Rensat för prisökningar enligt Konsumentprisindex estimerades försäljningen i dagligvaruhandeln ha minskat med 5,6 procent under 2022, enligt detta. I december uppgick försäljningstillväxten till 7,6 procent. Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker har varit historiskt hög och uppgick under 2022 till 11,3 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex. Under december månad uppmättes 2022 års högsta prisökning, priserna på livsmedel och alkoholfria drycker ökade med 18,2 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex.

- Rensat för prisökningar har 2022 har varit ett historiskt svagt år för svensk dagligvaruhandel. När pengarna i plånboken räcker till mindre på grund av prisökningar blir konsumenterna mer priskänsliga. Vi ser ett förändrat konsumentbeteende där det köps färre eller billigare varor. Samtidigt möter butikerna högre kostnader i flera led och det har blivit allt tuffare för en bransch som redan har låga marginaler, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Sammanställt av: Gunilla Pihlblad